Rettemelding

Det er litt ulike rutiner for levering av rettemelding for anlegg i Innlandet og anlegg i Oslo/Viken.

Oslo/Viken

Ligger anlegget i Oslo/Viken? Gå til rettemelding.no, logg inn og lever rettemelding der.

Innlandet

Ligger anlegget i Innlandet? Logg inn på Installatørweb for å levere rettemelding.