Alt for installatør

Installatører som jobber i Elvias område har de samme tekniske krav å forholde seg til og skal levere meldinger om installasjon i samme web-verktøy, nemlig Elsmart.

Slik jobber Elvia - en oversikt over prosessen

For deg som er installatør eller entreprenør i Elvias nettområde, kan det sikkert være fint med en oversikt over hvordan prosessen er i de ulike delene av nettområdet. Her finner du en oversikt over prosessen.

Skal du levere Melding om Installasjonsarbeid?

Det gjøres i web-verktøyet Elsmart. Husk at riktige vedlegg gir kortest behandlingstid. Husk at riktige vedlegg gir kortest behandlingstid.

Velg riktig meldingstype i Elsmart

Ved innmelding av installasjonsarbeid benytter vi oss av flere forskjellige meldingstyper avhengig av hva slags jobb som skal gjøres. Sjekk her om du bruker riktig meldingstype.

Slik bruker du Elsmart

Elvia bruker Elsmart for installatører som skal sende inn melding om installasjonsarbeid. Her kan du opprette Elsmart bruker og vi gir deg tips til hva som bidrar til raskere saksbehandling.

Skal du levere rettemelding?

Logg inn på rettemelding.no.

Retningslinjer og tekniske beskrivelser

Våre retningslinjer og tekniske beskrivelser er samlet i Nettbiblioteket og i REN-blader på REN.no.

Fra- og tilkobling av kabelstikkledninger

Ved behov for kortvarig fra- og tilkobling av kabelstikkledninger i forbindelse med arbeid i sine kunders installasjoner, kan elektroforetaket etter skriftlig tillatelse fra nettselskapet betjene forankoblet kortslutningsvern (KV) for stikkledning under gitte forutsetninger.
Se retningslinje for fra- og tilkobling av kabelstikkledninger utført av elektroforetak.

Målere og utstyr

Her finner du alt om målere og priser på målere og utstyr, samt informasjon om nedtak og innlevering.

Ladeanlegg og elbil

Trenger du tips til hvilke råd du kan gi til kunder som ønsker ladeanlegg i sameier og borettslag? Her er en beskrivelse av tekniske løsning for ladeanlegg.

Plusskunder og tilknytning

Andelen plusskunder i Elvias område øker stadig. Her er informasjon for deg som er installatør og skal sende meldinger om nye plusskundeanlegg.

Behandlingstid

Vi behandler meldinger så raskt som mulig. Les mer om behandlingstid her.

Anleggsbidrag

Anleggsbidrag skal betales i sin helhet før det vil bli opprettet en arbeidsordre/serviceordre. Eventuelle merkostnader etterfaktureres i henhold til gjeldende forskrift om nettdrift.
Les mer om anleggsbidrag her.

Slik bruker du Elsmart

Elvia bruker Elsmart for installatører som skal sende inn melding om installasjonsarbeid i vårt nettområde.

Bestilling av målertrafoer

Micro Matic er leverandør av målertrafoer til trafomålte/indirektemålte anlegg i Elvias nettområde i Oslo, Akershus og Østfold.

Teknisk beskrivelse av kabelgrøft

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen. Den som er ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene.