Alt for installatør

Installatører som jobber i Elvias område har litt ulike tekniske krav å forholde seg til og litt ulike måter å sende inn melding om installasjon og rettemeldinger på. Her finner du oversikt over det du trenger som installatør i Innlandet og i Oslo/Viken.

Slik jobber Elvia - en oversikt over prosessen

For deg som er installatør eller entreprenør i Elvias nettområde, kan det sikkert være fint med en oversikt over hvordan prosessen er i de ulike delene av nettområdet. Her finner du en oversikt over prosessen.

Installatør i Innlandet?

Vi har samlet alle relevante linker til deg her.

Installatør i Oslo/Viken?

Her er oversikten over det som gjelder installatører i disse områdene.

Skal du levere Melding om Installasjonsarbeid?

Det brukes ulike digitale verktøy for å levere meldinger i Oslo/Viken og i Innlandet, men fellesnevneren er uansett at riktige vedlegg gir kortest behandlingstid. Levering av rettemelding gjøres også litt ulikt i Innlandet og i Oslo/Viken.

Retningslinjer og tekniske beskrivelser

I Oslo og Viken er alle retningslinjer og tekniske beskrivelser samlet i Nettbiblioteket, som er en egen tjeneste med eget søk.

I Innlandet er det laget en Teknisk veileder for tilknytning som du må gjøre deg kjent med dersom du skal utføre installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet.

Målere og utstyr

Her finner du alt om målere. Temaet er kanskje særlig relevant for installatører i Oslo/Viken, iallfall det som handler om nedtak og innlevering av målere, eller spørsmål til priser på målere og utstyr.

Ladeanlegg og elbil

Trenger du tips til hvilke råd du kan gi til kunder som ønsker ladeanlegg i sameier og borettslag? Her er en beskrivelse av tekniske løsning for ladeanlegg i Oslo/Viken og retningslinjer for montasje av ladesystemer for elbil i Innlandet.

Plusskunder og tilknytning

Andelen plusskunder i Elvias område øker stadig. Her er informasjon for deg som er installatør og skal sende meldinger om nye plusskundeanlegg.