Priser på montasje av målere og utstyr

Gjelder etablering og montering av nye målere og ved bytte av eksisterende målere.

Elvia sørger for etablering av målere på alle anlegg i installasjonen når melding om installasjon/ferdigmelding mottas fra installatøren.

Alle målere er typegodkjent og godkjent av Justervesenet. Montering av målere og målerutstyr må foretas av autorisert installatør/representant for nettselskapet.

Priser for målermontasje

Prisene under gjelder montasje av målere, mens selve måleren er Elvias eiendom. Prisene gjelder fra 1. mars 2024.

Hovedsikring

<= 63A

Beskrivelse

Direktekoblet måler 1-fase

Pris stk
eks. mva (1.)

1 466 kr

Pris stk
inkl. mva

1 833 kr

<= 80A

Beskrivelse

Direktekoblet måler 3-fase Klasse 2

Pris stk
eks. mva (1.)

1 717 kr

Pris stk
inkl. mva

2 146 kr

>125<500A/230V

Beskrivelse

Trafokoblet måler med fjernavlesing

Pris stk
eks. mva (1.)

6 361 kr

Pris stk
inkl. mva

7 951 kr

Beskrivelse

690 V måler

Pris stk
eks. mva (1.)

12 217 kr

Pris stk
inkl. mva

15 271 kr

1. Prisene omfatter: reisetid, montasje, materiell og dokumentasjon.

2. Prisen forutsetter mobildata-dekning på monteringssted.

De oppgitte priser er ikke mva pliktig når etableringen av måling inngår i arbeider som faktureres som anleggsbidrag (nyanlegg og forsterkninger av eksisterende anlegg).

Mer informasjon om målere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Justervesenet