Priser på montasje av målere og utstyr

Gjelder etablering og montering av nye målere og ved bytte av eksisterende målere.

Elvia sørger for etablering av målere på alle anlegg i installasjonen når melding om installasjon/ferdigmelding mottas fra installatøren.

Alle målere er typegodkjent og godkjent av Justervesenet. Montering av målere og målerutstyr må foretas av autorisert installatør/representant for nettselskapet.

Priser for målermontasje

Prisene under gjelder montasje av målere, mens selve måleren er Elvias eiendom. Prisene gjelder fra 1. mai 2023.

Hovedsikring

<= 63A

Beskrivelse

Direktekoblet måler 1-fase

Pris stk
eks. mva (1.)

1 390 kr

Pris stk
inkl. mva

1 738 kr

<= 80A

Beskrivelse

Direktekoblet måler 3-fase og plusskunder

Pris stk
eks. mva (1.)

1 629 kr

Pris stk
inkl. mva

2 036 kr

>= 80A

Beskrivelse

Indirektekoblet (trafokoblet) måler

Pris stk
eks. mva (1.)

6 161 kr

Pris stk
inkl. mva

7 701 kr

Beskrivelse

Indirekte (trafokoblet) måler 690V

Pris stk
eks. mva (1.)

12 017 kr

Pris stk
inkl. mva

15 021 kr


Beskrivelse

Terminal for fjernstyring av last (2.)

Pris stk
eks. mva (1.)

8 520 kr

Pris stk
inkl. mva

10 650 kr

1. Prisene omfatter: reisetid, montasje, materiell og dokumentasjon.

2. Prisen forutsetter mobildata-dekning på monteringssted.

De oppgitte priser er ikke mva pliktig når etableringen av måling inngår i arbeider som faktureres som anleggsbidrag (nyanlegg og forsterkninger av eksisterende anlegg).

Mer informasjon om målere

Forskrift om krav til elektrisitetsmålere

Justervesenet