Måler

Beskrivelser av krav til målermontasje

Du finner retningslinjer og beskrivelser av krav til målermontasje litt ulike steder, alt etter om måler skal monteres i Innlandet eller i Oslo/Viken.
Les mer om målermontasje

Priser på målere og utstyr

Gjelder etablering og montering av nye målere og ved bytte av eksisterende målere.
Se prisliste for målere og utstyr

Innlevering av målere

Ved nedtak av målere fra anlegg har installatør ulike muligheter for innlevering.
Slik kan du levere inn målere til OneCo

Bestilling av målertrafoer

Gå til info og bestilling