Måler

Beskrivelser av krav til målermontasje

Du finner retningslinjer og beskrivelser av krav til målermontasje litt ulike steder, alt etter om måler skal monteres i Innlandet eller i Oslo/Viken.
Les mer om målermontasje

Priser på målere og utstyr

Gjelder etablering og montering av nye målere og ved bytte av eksisterende målere i Oslo og Viken.
Se prisliste for målere og utstyr

Innlevering av målere

Ved nedtak av målere fra anlegg i Oslo eller Viken har installatør tre ulike muligheter.
Slik kan du levere inn målere til OneCO

Bestilling av målertrafoer

Gjelder for anlegg i Oslo og Viken.
Gå til info og bestilling