Nettilknytning

Skal du flytte eller legge om eksisterende nett, som å flytte på en inntaksledning, legge om fra luftledning til kabel i bakken, eller flytte en stolpe eller et fordelingsskap som står litt i veien? Da må du kontakte Elvia.

Det er stor sannsynlighet for at Elvia har tinglyste rettigheter og gode grunner for den nåværende plasseringen. Men vi ønsker å være positive og fleksible dersom det er mulig å endre plasseringen. Ved større endringer må kunden være klar over at man må regne med å måtte betale et anleggsbidrag.

Legge luftledning i bakken

Det kan være flere grunner til at kunden ønsker å legg om en luftledning til kabel i bakken. Når det gjelder luftstrekk inn til bolig, kan kunden påvirke dette selv. Kunden må også dekke kostnadene ved jobben selv.

Det er viktig å ha god kontakt med oss som nettselskap, og vanligvis engasjerer boligeier en profesjonell part til å stå for denne kontakten.

Flytte eller legge om eksisterende strømnett

Skal du flytte eller legge om eksisterende strømnett, må det sendes en henvendelse om dette ved å bruke skjema for flytting/omlegging av eksisterende strømnett.

Knytte større anlegg til nettet

Dersom du skal knytte større anlegg til nettet, for eksempel boligfelt, leilighetsbygg, hyttefelt, industri eller næringsparker, så start med å sende oss en best mulig utfylt forespørsel om tilknytning av større innmatings- og uttakskunder.

Tildeling av kapasitet

Noen steder i nettområdet er det ledig kapasitet til ny produksjon eller forbruk, mens andre steder kan det være begrenset kapasitet. Her finner du informasjon om prosessen for tildeling av kapasitet i Elvias nettområde.

Når trenger du å kontakte Elvia?

Vårt kundesenter kan svare på spørsmål som gjelder regulerings- og arealplaner, planer for strømforsyningen til nye utbyggingsområder, omlegging eller flytting av eksisterende nett, tilknytningspunkt for nye anlegg, samt nye tilknytninger og ombygginger som medfører økning av overbelastningsvern. De kan også svare på spørsmål om endring fra 1-fase til 3-fase og omlegging fra luftlinje til kabel med og uten overbelastningsvern.