Fordeling av ledig kapasitet i nettet

Det er flere steg p√• veien frem til tilknytning i nettet ‚Äď fra kunde starter √• jobbe med et prosjekt til nettavtalen er inng√•tt og kunde kan knytte seg til nettet. Noen steder i nettomr√•det er det ledig kapasitet til ny produksjon eller forbruk, mens andre steder kan det v√¶re begrenset kapasitet.

Vi har ulike kriterier for prosjekter under og over 1MW.

Prosjekter under 1MW

For prosjekter under 1MW blir kapasitet reservert n√•r Elvia mottar melding om installasjonsarbeid (MOI). MOI m√• sendes inn av elektroinstallat√łr.

Prosjekter over 1MW

Klikk for √• se flytskisse som viser prosessen fra kunde sender s√łknad til tilknytning av nettkapasitet.

Her er en oversikt over viktige milepæler i prosessen:

 1. Kunde sender foresp√łrsel
  Kunde m√• kontakte Elvia om behov for kapasitet i nettet ved √• sende inn Foresp√łrsel om tilknytning av st√łrre innmatings- og uttakskunder.
  N√•r foresp√łrsel er sendt, blir kunde tildelt en plass i k√łen over prosjekter som skal vurderes for reservasjon av nettkapasitet.
  Foresp√łrselen skal minimum inneholde:
  a) Kontaktinformasjon til kunde
  b) √ėnsket maks effekt (> 1 MW) og evt. opptrappingsplan
  c) Type forbruk eller produksjon
  d) Anleggets beliggenhet (evt. flere alternative lokasjoner)
  e) Fremdriftsplan med milepæler

 2. Vurdering av om tilknytning er driftsmessig forsvarlig
  Elvia gj√łr en vederlagsfri vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig, dvs. om det er kapasitet i nettet. I de fleste tilfeller er det behov for nettinvesteringer for √• gi kunden nettilknytning, og Elvia vil gi kunden et uforpliktende kostnadsestimat for kundens andel av nettinvesteringene.

  Elvia gj√łr parallelt avklaringer med Statnett om kapasitet i transmisjonsnettet og reserverer kapasitet i forkant av svaret til kunden. Statnett gir nettselskapet 6 m√•neders frist til √• bestille kapasitet hvis kunden g√•r videre med sine planer.

 3. Elvia bestiller kapasitet av Statnett
  Etter at kunden har bekreftet videref√łring og reservert kapasitet, kan Elvia ta investeringsbeslutning og bestille kapasitet av Statnett.

 4. Kunde bestiller nettkapasitet (BP2)
  Etter godkjent investeringsbeslutning ettersp√łrres kundens bekreftelse om √• g√• videre i prosessen og bestille nettkapasitet f√łr Elvia starter videre prosjektering. Bestilling av kapasitet bekreftes skriftlig av kunde innen 3 m√•neder.

 5. Tildeling av nettkapasitet (BP3)
  Kunde tildeles nettkapasitet ved å akseptere tilbud om anleggsbidrag og starte betaling iht. omforent betalingsplan.


Mer informasjon