Planlegging

Hjelp til god planlegging kan gjøre prosjektene enklere å gjennomføre. Her har vi samlet nyttig informasjon du bør ha lest før du går i gang.

Grave?

Her finner du informasjon om graveprosjekter.

Rive?

Rivearbeider må planlegges i god tid. Større prosjekter prosjekter krever lengre tidshorisont enn mindre.

Kart til prosjektering?

Du kan finne kartunderlag hos Geomatikk - samme sted som du senere bestiller kabelpåvisning.

Tilknytning av større anlegg eller flytting av strømnettet

Boligfelt, leilighetsbygg, hyttefelt og industri.

Kart for planlegging og prosjektering

I en planleggingsfase er kart med informasjon om strømkabler både over og under bakken i prosjekteringsområdet nyttig. Kartene erstatter ikke påvisning.