Planlegging

Hjelp til god planlegging kan gjøre prosjektene enklere å gjennomføre. Her har vi samlet nyttig informasjon du bør ha lest før du går i gang.

Grave?

Her finner du informasjon om graveprosjekter.

Rive?

Rivearbeider må planlegges i god tid. Større prosjekter prosjekter krever lengre tidshorisont enn mindre.

Kart til prosjektering?

Du kan finne kartunderlag hos Geomatikk - samme sted som du senere bestiller kabelpåvisning.

Tilknytning av større prosjekter

Gjelder for større bygg, byggefelt, utslippsfrie byggeplasser, industri og næringsparker. Fyll ut skjemaet best mulig, slik at vi kan utarbeide et uforpliktende kostnadsestimat for anleggsbidraget.

Kart for planlegging og prosjektering

I en planleggingsfase er kart med informasjon om strømkabler både over og under bakken i prosjekteringsområdet nyttig. Kartene erstatter ikke påvisning.

Sikkerhet på byggeplassen

Høy- og lavspenningskabler, linjer og nettstasjoner på bygg- og anleggsplasser er forbundet med høy risiko. Sikkerhetstiltak må etableres og følges opp for å unngå skade på personell og utstyr.