Planlegge prosjekter

Er du installatør, utbygger eller entreprenør i Elvias nettområde? Uansett størrelse på prosjektet du skal utføre er god og riktig planlegging i forkant viktig. Det kan også gjøre prosjektene enklere å gjennomføre. Skal du jobbe nær elektriske anlegg må du kontakte oss for eventuelle krav som må etterfølges – enten du skal grave i jorden, rive en bygning eller øke kapasiteten i en installasjon. Her har vi samlet nyttig informasjon om de ulike prosjekttypene som du bør lese før du går i gang.

Prosessen fra A til Ă…

I et prosjekt er det mye som skjer fra planlegging til ferdig installasjon. Har du kontroll på hva som er søknadspliktig, hvilke avstandskrav det er til strømnettet, hvem som bør gjøre hva og hvordan ansvaret fordeles? Vi har samlet svarene for deg.
Les mer om hele prosessen fra A til Ă….

Graveprosjekter

For å unngå unødvendige skader på kabler og rør må du vite hvor de ligger allerede før du setter spaden i jorden. Spør oss derfor alltid før du setter i gang med små eller store graveprosjekter.
Les mer om kabelpĂĄvisning og graveprosjekter.

Riveprosjekter

Skal du rive en bygning eller et elektrisk anlegg? Husk å ta kontakt med oss god tid i forveien, særlig ved større riveprosjekter. Jo større jobben er, desto lengre behandlingstid må du regne med.
Les mer om riveprosjekter her.

Trefelling og linjerydding

Krever prosjektet å fjerne trær som står nær kraftlinjer eller anlegg? Trefelling er farlig og må utføres av fagkyndige med riktig kompetanse og utstyr. Vær oppmerksom på ulike rutiner for trefelling i Innlandet og Oslo/Viken.

Tilknytning av større innmatings- og uttakskunder

Gjelder for større bygg, byggefelt, utslippsfrie byggeplasser, industri og næringsparker. Fyll ut skjemaet best mulig, slik at nettselskapet kan utarbeide et uforpliktende kostnadsestimat på anleggsbidrag.

Kart for planlegging og prosjektering

I en planleggingsfase er kart med informasjon om strømkabler både over og under bakken i prosjekteringsområdet nyttig. Kartene erstatter ikke påvisning.