Planlegge prosjekter

Er du installatør, utbygger eller entreprenør i Elvias nettområde? Uansett størrelse på prosjektet du skal utføre er god og riktig planlegging i forkant viktig. Det kan også gjøre prosjektene enklere å gjennomføre. Skal du jobbe nær elektriske anlegg må du kontakte oss for eventuelle krav som må etterfølges – enten du skal grave i jorden, rive en bygning eller øke kapasiteten i en installasjon. Her har vi samlet nyttig informasjon om de ulike prosjekttypene som du bør lese før du går i gang.

Prosessen fra A til Å

I et prosjekt er det mye som skjer fra planlegging til ferdig installasjon. Har du kontroll på hva som er søknadspliktig, hvilke avstandskrav det er til strømnettet, hvem som bør gjøre hva og hvordan ansvaret fordeles? Vi har samlet svarene for deg.
Les mer om hele prosessen fra A til Å.

Bygging nær elektriske ledninger og kabler

Hvis du skal bygge er det viktig å avklare alle forhold rundt strømtilknytning tidlig i byggeprosessen. Her finner du informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende kraftlinjer.

Graveprosjekter

For å unngå unødvendige skader på kabler og rør må du vite hvor de ligger allerede før du setter spaden i jorden. Spør oss derfor alltid før du setter i gang med små eller store graveprosjekter.
Les mer om kabelpåvisning og graveprosjekter.

Riveprosjekter

Skal du rive en bygning eller et elektrisk anlegg? Husk å ta kontakt med oss god tid i forveien, særlig ved større riveprosjekter. Jo større jobben er, desto lengre behandlingstid må du regne med.
Les mer om riveprosjekter her.

Trefelling og linjerydding

Krever prosjektet å fjerne trær som står nær kraftlinjer eller anlegg? Trefelling er farlig og må utføres av fagkyndige med riktig kompetanse og utstyr. Les mer og send forespørsel om bistand ved maskinell skogsdrift her.

Tildeling av kapasitet

Noen steder i nettområdet er det ledig kapasitet til ny produksjon eller forbruk, mens andre steder kan det være begrenset kapasitet. Her finner du informasjon om prosessen for tildeling av kapasitet i Elvias nettområde.

Tilknytning av større prosjekter

Gjelder for større bygg, byggefelt, utslippsfrie byggeplasser, industri og næringsparker. Fyll ut skjemaet best mulig, slik at vi kan utarbeide et uforpliktende kostnadsestimat for anleggsbidraget.

Kart for planlegging og prosjektering

I en planleggingsfase er kart med informasjon om strømkabler både over og under bakken i prosjekteringsområdet nyttig. Kartene erstatter ikke påvisning.

Sikkerhet på byggeplassen

Høy- og lavspenningskabler, linjer og nettstasjoner på bygg- og anleggsplasser er forbundet med høy risiko. Sikkerhetstiltak må etableres og følges opp for å unngå skade på personell og utstyr.