KabelpÄvisning

KabelpÄvisning er GRATIS. Ved anleggsarbeid utgjÞr kabler i bakken en risiko. Skade pÄ elektriske kabler kan fÞre til alvorlige personskader, strÞmbrudd for vÄre kunder og hÞye kostnader for skadevolder.

Bestill alltid kabelpÄvisning fÞr du starter

Alle som skal utfÞre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til Ä fÄ utfÞrt kabelpÄvisning fÞr arbeidet starter.

Gratis kabelpÄvisning

KabelpÄvisning skal meldes til Geomatikk.

Telefon 915 09 146
Hverdager 07.00 - 16.00 (dÞgnÄpen akuttelefon)

GĂ„ til ledningsportalen.no

PÄvisning bestilles i god tid og senest dagen fÞr den Þnskes utfÞrt. KabelpÄvisningen er gyldig i én mÄned, og du mÄ bestille ny ved utgÄtt dato. NB! Dokumentasjon pÄ utfÞrt kabelpÄvisning skal oppbevares pÄ anleggsstedet.

Kort om erstatningsansvar

Store verdier ligger i bakken, i form av strÞm- og datakabler og rÞr for vann og avlÞp. Skader pÄ vÄre kabler kan medfÞre erstatningsansvar for:

  • kostnader som fĂžlge av strĂžmbrudd

  • reparasjons- og materialkostnader

Kostnadene kan bli pÄ flere millioner. Sett deg derfor grundig inn i hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for gravearbeider. Mer om erstatningsansvar

MiljĂž- eller kulturminner?
Husk ogsÄ Ä kontakte myndigheter som forvalter miljÞ-/kulturminner i forkant av gravearbeider.

Arbeid nĂŠr kabler

SpÞr oss fÞr du utfÞrer arbeid i nÊrheten av nettanlegg. I kabelpÄvisningen oppgis det om det er lavspennings- eller hÞyspenningskabler i det omrÄdet pÄvisningen gjelder, samt hvilke sikkerhetsregler som gjelder. Det er kun lavspenningskabler som kan avdekkes uten nÊrmere avtale med Elvia.

Lavspenningskabler

  • Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin

  • Videre avdekking eller undergraving mĂ„ utfĂžres ved hĂ„ndgraving

  • Elvia skal kontaktes ved behov for omlegging av lavspenningskabler

HĂžyspenningskabler

  • Geomatikk oppgir pĂ„lagt sikkerhetsavstand

  • Ved behov for Ă„ arbeide nĂŠrmere enn sikkerhetsavstand skal Elvias driftssentral kontaktes fĂžr arbeidet viderefĂžres. Send e-post til gravevarsel@elvia.no

  • En godkjent leder for sikkerhet avgjĂžr hvilke forholdsregler og tiltak som er nĂždvendige for Ă„ ivareta sikkerheten og hindre skade

Å skade en kabel kan vére livsfarlig

Vi vil derfor presisere definisjonen pÄ hÄndgraving. HÄndgraving er forsiktig bruk av krafse eller spade. Spett, hÄndholdt piggmaskin, drill eller lignende anses ikke som hÄndgraving, og mÄ i sÄ fall avtales med netteiers representant. Det skal da foretas en grundig skriftlig risikovurdering for hvert enkelt tilfelle dersom bruk av slik redskap i helt spesielle tilfeller skulle vÊre pÄkrevd.

Ved arbeid nÊr strÞmfÞrende kabler anbefaler vi bruk av minimum flammehemmende arbeidstÞy. Nylon og fleece bÞr ikke brukes. Se flere nyttige rÄd i denne Gravebrosjyren.

Sikring av anleggsomrÄde

Et anleggsomrĂ„de med elektriske kabler skal vĂŠre forsvarlig sikret for Ă„ unngĂ„ skade. Synlige kabler skal dekkes med for eksempel vintermatter og avsperres med et 2 meter hĂžyt sammenkoblet anleggsgjerde som merkes “hĂžyspenning livsfare”.

Elvia kan bistÄ med faglige rÄd i forkant og underveis ved anleggsarbeid nÊr kabel.

Kontakt Elvia ved uhell eller skader pÄ kabel

Kontaktinformasjon driftsentraler

Oslo/Viken

Telefon

22 44 10 40

Innlandet

Telefon

62 12 30 00

Gjenfylling av grĂžft

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen, og ansvarlig for anleggsarbeidet mÄ pÄse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene.

Det skal brukes fine masser (0-4 mm) i ledningssonen, og geotekstil (fiberduk) skal brukes nÄr det er fare for massetransport ut av eller inn i ledningssonen. Krav til grÞftedybde m.m. avhenger av hva slags omrÄde kablene ligger i.

Feil gjenfylling, for eksempel bruk av for grove masser, kan medfÞre skade pÄ kabel og pÄfÞlgende erstatningsansvar. Spesifikasjoner kan fÄs ved henvendelse til Elvia, men du kan ogsÄ lese mer pÄ disse sidene: