Kabelpåvisning

Kabelpåvisning er GRATIS. Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

Bestill alltid kabelpåvisning før du starter

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter.

Kabelpåvisning bestilles hos Geomatikk.

Telefon 915 09 146
Hverdager 07.00 - 16.00 (døgnåpen akuttelefon)

Gå til ledningsportalen.no

Påvisning bestilles i god tid og senest dagen før den ønskes utført. Kabelpåvisningen er gyldig i én måned, og du må bestille ny ved utgått dato. NB! Dokumentasjon på utført kabelpåvisning skal oppbevares på anleggsstedet.

Kort om erstatningsansvar

Store verdier ligger i bakken, i form av strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • kostnader som følge av strømbrudd

  • reparasjons- og materialkostnader

Skader du Elvias kabler, blir du stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader, både reparasjonen og kostnader for avbrudd i strømleveranse (KILE).

Totalkostnaden for skadevolder kan komme opp i flere millioner. Hvis en maskinfører skader en høyspenningskabel i et boligområde og tusen nettkunder blir uten strøm i en time, kan erstatningsbeløpet bli på cirka 200 000 kroner. Mer om erstatningsansvar

Miljø- eller kulturminner?
Husk også å kontakte myndigheter som forvalter miljø-/kulturminner i forkant av gravearbeider.

Arbeid nær kabler

Spør oss før du utfører arbeid i nærheten av nettanlegg. I kabelpåvisningen oppgis det om det er lavspennings- eller høyspenningskabler i det området påvisningen gjelder, samt hvilke sikkerhetsregler som gjelder. Det er kun lavspenningskabler som kan avdekkes uten nærmere avtale med Elvia.

Lavspenningskabler

  • Geomatikk oppgir pålagt sikkerhetsavstand

  • Kan blottlegges uten avtale med netteier eller person godkjent av netteier, men må utføres med største forsiktighet

  • Elvia skal kontaktes ved behov for omlegging av lavspenningskabler

Høyspenningskabler

  • Geomatikk oppgir pålagt sikkerhetsavstand

  • Ved behov for å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand skal Elvia kontaktes via e-post før arbeidet videreføres: Send e-post til gravevarsel@elvia.no

  • En godkjent leder for sikkerhet avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

Å skade en kabel kan være livsfarlig

Vi vil derfor presisere definisjonen på håndgraving. Håndgraving er forsiktig bruk av krafse eller spade. Spett, håndholdt piggmaskin, drill eller lignende anses ikke som håndgraving, og må i så fall avtales med netteiers representant. Det skal da foretas en grundig skriftlig risikovurdering for hvert enkelt tilfelle dersom bruk av slik redskap i helt spesielle tilfeller skulle være påkrevd.

Ved arbeid nær strømførende kabler anbefaler vi bruk av minimum flammehemmende arbeidstøy. Nylon og fleece bør ikke brukes. Se flere nyttige råd i denne Gravebrosjyren.

Sikring av anleggsområde

Kabler som er midlertidig avdekket skal beskyttes mot mekaniske påkjenninger, slik at de ikke blir skadet eller er til fare for omgivelsene.

Alternativt kan avdekkede kabler sikres med vintermatter og anleggsgjerde (minimum 2 m) som er skrudd sammen/festet slik at de ikke kan åpnes uten bruk av verktøy.

For høyspenningskabler skal gjerdet være merket med «høyspenning
livsfare» og anleggsmaskiner skal ikke benyttes innenfor gjerdet.

Elvia kan bistå med faglige råd i forkant og underveis ved anleggsarbeid nær kabel.

Kontakt Elvia ved uhell eller skader på kabel

Ring vår døgnåpne driftssentral på telefon 22 44 10 40 dersom du er uheldig og skader strømnettet.

Gjenfylling av grøft

Spesielle regler gjelder for hvordan kabler skal ligge i grunnen, og ansvarlig for anleggsarbeidet må påse at kablene blir lagt i henhold til disse kravene. Feil gjenfylling, for eksempel bruk av for grove masser, kan medføre skade på kabel og påfølgende erstatningsansvar. Slik går du frem ved gjenfylling av grøft.