Kabelpåvisning

Kabelpåvisning er GRATIS. Ved anleggsarbeid utgjør kabler i bakken en risiko. Skade på elektriske kabler kan føre til alvorlige personskader, strømbrudd for våre kunder og høye kostnader for skadevolder.

Bestill alltid kabelpåvisning før du starter

Alle som skal utføre anleggsarbeid i bakken, er forpliktet til å få utført kabelpåvisning før arbeidet starter.

Gratis kabelpåvisning

Kabelpåvisning skal meldes til Geomatikk.

Telefon 915 09 146
Hverdager 07.00 - 16.00 (døgnåpen akuttelefon)

Gå til gravemelding.no

Påvisning bestilles i god tid og senest dagen før den ønskes utført. Kabelpåvisningen er gyldig i én måned, og du må bestille ny ved utgått dato. NB! Dokumentasjon på utført kabelpåvisning skal oppbevares på anleggsstedet.
Geomatikk påviser kabler på vegne av Elvia i Oslo, Viken, og deler av Innlandet (Trysil, Engerdal, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Lillehammer og Gausdal). Øvrige kommuner i Innlandet påvises kabler av Elvia, men bestilles uansett via Geomatikk.

Kort om erstatningsansvar

Store verdier ligger i bakken, i form av strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Skader på våre kabler kan medføre erstatningsansvar for:

 • kostnader som følge av strømbrudd

 • reparasjons- og materialkostnader

Kostnadene kan bli på flere millioner. Sett deg derfor grundig inn i hvilke forpliktelser man har som ansvarlig for gravearbeider. Mer om erstatningsansvar

Miljø- eller kulturminner?
Husk også å kontakte myndigheter som forvalter miljø-/kulturminner i forkant av gravearbeider.


Arbeid nær kabler

Spør oss før du utfører arbeid i nærheten av nettanlegg. I kabelpåvisningen oppgis det om det er lavspennings- eller høyspenningskabler i det området påvisningen gjelder, samt hvilke sikkerhetsregler som gjelder. Det er kun lavspenningskabler som kan avdekkes uten nærmere avtale med Elvia.

Lavspenningskabler

 • Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin

 • Videre avdekking eller undergraving må utføres ved håndgraving

 • Elvia skal kontaktes ved behov for omlegging av lavspenningskabler

Høyspenningskabler

 • Geomatikk oppgir pålagt sikkerhetsavstand

 • Ved behov for å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand skal Elvias driftssentral kontaktes før arbeidet videreføres

 • Elvia avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade

Å skade en kabel kan være livsfarlig

Vi vil derfor presisere definisjonen på håndgraving. Håndgraving er forsiktig bruk av krafse eller spade. Spett, håndholdt piggmaskin, drill eller lignende anses ikke som håndgraving, og må i så fall avtales med netteiers representant. Det skal da foretas en grundig skriftlig risikovurdering for hvert enkelt tilfelle dersom bruk av slik redskap i helt spesielle tilfeller skulle være påkrevd.

Ved arbeid nær strømførende kabler anbefaler vi bruk av minimum flammehemmende arbeidstøy. Nylon og fleece bør ikke brukes. Se flere nyttige råd i denne Gravebrosjyren.

Sikring av anleggsområde

Et anleggsområde med elektriske kabler skal være forsvarlig sikret for å unngå skade. Synlige kabler skal dekkes med for eksempel vintermatter og avsperres med et høyt anleggsgjerde festet med metallklemmer. Gjerdet skal merkes “høyspenning livsfare”.

Kontakt Elvia ved uhell eller skader på kabel

Kontaktinformasjon driftsentraler

Oslo/Viken

Telefon

22 44 10 40

Innlandet

Telefon

61 28 88 58

Merk deg følgende

 • Kablenes beliggenhet angis ved merking med en margin på inntil en meter. Det må håndgraves for å fastslå eksakt beliggenhet

 • Det oppgis ikke hvor dypt kabelen ligger

 • Det finnes ikke alltid varsel som kabelbånd og dekkplater i kabelgrøftene

 • Plastrør skal behandles som kabel

 • Ved kryssing av kabeltrasé må kryssende kabler understøttes av kabelbru

 • Flytting og håndtering av kabel skal godkjennes av Elvia

 • Tining over kabel utføres med forsiktighet