Tekniske krav til produksjonsanlegg

Det stilles tekniske krav til produksjonsanlegg tilknyttet lavspenningsnettet samt krav til sertifisering av utstyret som skal installeres etter gjeldende tekniske retningslinjer. De samme kravene gjelder for tilknytning av batteri til strømnettet. Elvia må godkjenne all dokumentasjon, før du kan bli plusskunde.

Elvia stiller tekniske krav til produksjonsanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert spenningskvalitet i distribusjonsnettet. Det er også krav til at et produksjonsanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i Elvias distribusjonsnett og også må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning igjen er opprettet av Elvia. Husk at alle produksjonsanlegg må meldes via en autorisert elektroinstallatør og godkjennes av Elvia før tilkobling.

Tekniske krav

Tilknytning av produksjonsanlegg gjøres etter RENblad 342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet». RENbladet baserer seg på europeisk norm EN 50549-1. Alle krav i RENbladet skal følges når den europeiske normen anvendes, dette inkluderer de nasjonale kravene spesifisert i RENbladet.

Som alternativ tillater Elvia også midlertidig produksjonsanlegg tilknyttet lavspenningsnettet basert på tysk norm VDE-AR-N 4105.


Alternativ 1

Norm

EN50549-1

Spesifikasjon

Stilles inn etter REN 0342

Alternativ 2

Norm

VDE 4105

Spesifikasjon


Dokumentasjon og ansvar

Det stilles krav til sertifisering av utstyret som skal installeres etter gjeldende tekniske retningslinjer. Når installatøren sender inn melding om installasjonsarbeider må det legges ved underlag som bekrefter at vekselretteren er sertifisert iht. europeisk norm EN 50549-1 dersom RENblad 342 anvendes, eller tysk norm VDE-AR-N 4105.

Det er kundens ansvar i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles for å kunne tilknytte produksjonsanlegg til distribusjonsnettet.

For installatør - vedlegg til søknad

Som vedlegg til søknad kreves blant annet konformitetserklæringer på at utstyret som skal monteres er etter gjeldende retningslinjer.

Her kan du se oversikten over hvilke vedlegg som skal legges til.

Plusskunde i Elvias nettområde

Solceller og strømproduksjon

Interessen for å produsere sin egen strøm er stadig økende i Elvia sitt nettområde. Har du planer om å tilknytte et solcelleanlegg eller en annen form for strømproduksjon. Da kan du bli plusskunde.