Riktige vedlegg i Elsmart gir kortere behandlingstid

Husk riktige vedlegg når du registrerer inn meldinger, da går saksbehandlingen raskere. Disse vedleggene skal følge de ulike meldinger som registreres i Elsmart.

Velg riktig meldingstype i Elsmart

Ved innmelding av installasjonsarbeid benytter vi oss av flere forskjellige meldingstyper avhengig av hva slags jobb som skal gjøres. Sjekk her om du bruker riktig meldingstype.

Nye installasjoner

 • Bestillingsskjema for nettleie (pdf)

 • Enlinjeskjema med oversikt over plassering av KV, OV og MV samt målerplassering i den nye installasjonen som skal tilknyttes.

 • Situasjonskart som viser byggets plassering og plassering av tilknytningsskap (målestokk 1:500)

 • Energi- og effektbudsjett når

  - OV> 40A ved 400V

  - OV> 63A ved 230V

Ny installasjon veilys

Endring av OV

 • Energi- og effektbudsjett når

  - OV> 40A ved 400V

  - OV> 63A ved 230V

 • Legg ved målernummer

 • Enlinjeskjema (ved flere anlegg i installasjonen) med oversikt over KV, OV, MV og målerplassering i eksisterende installasjon.

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

 • Bestillingsskjema for nettleie (pdf)

 • Enlinjeskjema med oversikt over eksisterende KV, OV og målere. Samt plassering av nytt MV og måler.

 • Eksisterende målernummer under installasjon

Sammenkobling av anlegg i eksisterende installasjon

Legg ved målernummer.

Endringer i installasjonen uten endring av OV

Ved endring av et anlegg i en installasjon med samme stikkledning/felles
overbelastningsvern (OV), må alle anleggseiere eller sameiet/borettslaget gi
sitt samtykke før endring kan utføres.

Samtykke til endring i installasjon

Ved økning av OV/MV eller oppretting av nytt anlegg i eksisterende installasjon der flere anlegg deler samme stikkledning må det innhentes samtykke fra sameiet/naboer.
Skjema for innhenting av samtykke

Plusskundemeldinger

 • Konformitetserklæring for vekselretter (en konformitetserklæring er et dokument som
  viser at produktet er typegodkjent iht. tilknytningsnormen som velges)

 • For tilknytting av batteri til må enlinjeskjema legges ved

Provisoriske anlegg

Provisoriske, ambulerende anlegg (måler monteres permanent i anlegget)

Ferdigmelding

Ingen vedlegg påkrevd, men installatør må signere melding om måleroppsett/ferdigmelding.