Riktige vedlegg i Elsmart gir kortere behandlingstid

Husk riktige vedlegg når du registrerer inn meldinger, da går saksbehandlingen raskere. Disse vedleggene skal følge de ulike meldinger som registreres i Elsmart og som gjelder meldinger i Oslo eller Viken.

Nye installasjoner

  • Bestillingsskjema for nettleie (pdf)

  • Enlinjeskjema med oversikt over den installasjonen som skal tilknyttes nettet, som viser plassering av OV, KV, HS (MV) og målere.

  • Situasjonskart som viser byggets plassering og plassering av tilknytningsskap (målestokk 1:500)

Ny installasjon veilys

Endring av OV

  • Legg ved målernummer

  • Enlinjeskjema (ved flere anlegg i installasjonen)

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

Sammenkobling av anlegg i eksisterende installasjon

Legg ved målernummer.

Endringer i installasjonen uten endring av OV

Ved endring av et anlegg i en installasjon med samme stikkledning/felles
overbelastningsvern (OV), må alle anleggseiere eller sameiet/borettslaget gi
sitt samtykke før endring kan utføres.

Plusskundemeldinger

  • Konformitetserklæring for vekselretter (en konformitetserklæring er et dokument som
    viser at produktet er typegodkjent iht. tilknytningsnormen som velges)

  • For tilknytting av batteri til må enlinjeskjema legges ved

Provisoriske anlegg

Provisoriske, ambulerende anlegg (måler monteres permanent i anlegget)

Ferdigmelding

Ingen vedlegg påkrevd, men installatør må signere melding om måleroppsett/ferdigmelding.

Vil du se tilsvarende liste for Innlandet?