Riktige vedlegg i Elsmart gir kortere behandlingstid

Husk riktige vedlegg når du registrerer inn meldinger, da går saksbehandlingen raskere. Disse vedleggene skal følge de ulike meldinger som registreres i Elsmart og som gjelder meldinger i Oslo eller Viken.

Nye installasjoner

Ikke krav til enlinjeskjema ved enkle installasjoner som f.eks. enebolig uten hybel. Har enebolig hybel, skal enlinjeskjema legges ved.

Ny installasjon veilys


Endring av OV

  • Legg ved målernummer

  • Enlinjeskjema (ved flere anlegg i installasjonen)

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

Sammenkobling av anlegg i eksisterende installasjon

Legg ved målernummer.

Endringer i installasjonen uten endring av OV

Ingen vedlegg påkrevd

Plusskundemeldinger

  • Erklæring plusskunder

  • Dokumentasjon på utstyr

  • Certificate of conformity for power generation units (Vedlegg G2 ihht VDE-AR-N 4105)

  • Certificate of conformity of the network and system protection (Vedlegg G3 ihht VDE-AR-N 4105)

    De to siste er konformitetserklæringer på utstyret som skal monteres, og installatør får dokumentene av produsenten eller leverandøren.

  • For tilknytting av batteri til må enlinjeskjema legges ved

Provisoriske anlegg

Provisoriske, ambulerende anlegg (måler monteres permanent i anlegget)

Ferdigmelding

Ingen vedlegg påkrevd, men installatør må signere melding om måleroppsett/ferdigmelding.

Vil du se tilsvarende liste for Innlandet?