Verktøy og skjema

Selv om Hafslund Nett og Eidsiva Nett nå har blitt til Elvia er det fortsatt noen områder det vil ta tid å samle – både internt, ut mot kunder, installatører og entreprenører. Vær derfor oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er like rutiner, krav og retningslinjer for arbeid i Innlandet, som i Oslo og Viken.