Verktøy og skjema

Selv om Hafslund Nett og Eidsiva Nett nå har blitt til Elvia er det fortsatt noen områder det vil ta tid å samle – både internt, ut mot kunder, installatører og entreprenører. Vær derfor oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er like rutiner, krav og retningslinjer for arbeid i Innlandet, som i Oslo og Viken.

Det lokale eltilsyn

Detalj på en strømmast. Foto

Byggestrøm eller midlertidig strøm

I byggeprosjekter bør det opprettes permanent strømforsyning så tidlig som mulig. Dersom det trengs byggestrøm eller provisorisk strøm for periode, er det litt ulike framgangsmåter for bestilling av dette i innlandet og i Oslo/Viken.