Verktøy og skjema

Her har vi samlet ulike verktøy og skjemaer.

Det lokale eltilsyn

Detalj på en strømmast. Foto

Byggestrøm eller midlertidig strøm

I byggeprosjekter bør det opprettes permanent strømforsyning så tidlig som mulig. Les mer om hva du skal gjøre dersom det trengs byggestrøm eller provisorisk strøm for periode.