Byggestrøm eller midlertidig strømforsyning

I byggeprosjekter bør det opprettes permanent strømforsyning så tidlig som mulig. Dersom det trengs byggestrøm eller midlertidig strømforsyning for en periode, kan du lese mer om leie av dette her.

Tidsbegrenset løsning

En midlertidig strømforsyning er tidsbegrenset og det bør opprettes en permanent strømforsyning så tidlig som mulig. Du kan ta kontakt med din elektroinstallatør og høre om muligheten for å bruke stikkledningen inn til din bolig/hytte/annen bygning som tilførsel til byggestrømskapet i bygge/anleggsperioden. Dette forutsetter at stikkledningen er lagt permanent (nedgravd) og at tilknytningsskap kan monteres forsvarlig, provisorisk eller permanent (strømmåler skal monteres i tilknytningsskap). Det kan være en mer økonomisk løsning enn å leie byggestrømskap for hele byggeperioden. Dersom du skal grave ned en kabel kan du lese retningslinje for kabelgrøft her.

  • Byggestrømskap er i de fleste tilfeller installert med et overbelastingsvern (hovedsikring) på 3x63A. 

  • Den tilgjengelige effekten som kan benyttes i byggestrømskapet er ikke retningsgivende for den permanente effekten som tilknytningen av hus/hytte eller annen bygning kan benytte.

  • Dersom du benytter byggestrømskapet til arbeid med ny bolig/hytte eller annen bygning kan det ved permanent tilknytning være nødvendig med forsterkning av Elvias strømnett frem til ditt tilknytningspunkt.

  • Midlertidig strømforsyning tilknyttet i lavspenningsnettet utover 3 år skal meldes om til permanent anlegg eller frakobles.

Her kan du leie byggestrøm

Her finner du oppdatert liste over de ulike tilbyderne i Elvias område.

Plassering og behandlingstid

Byggestrømskapet plasseres fra 2 til 5 meter fra vårt eksisterende strømnett, som for eksempel ved nettstasjon, fordelingsskap eller stolpe. Ved plassering nært ved vårt strømnett vil behandlingstiden på meldingen bli betraktelig lavere enn ved plassering der vi ikke har eksisterende strømnett/kapasitet eller ved melding om permanent tilknytning.

Normalt vil byggestrømsmeldinger (63A) bli behandlet innen en uke etter at vi mottar den. Våre godkjente elektroentreprenører utfører oppsett av byggestrømskapet og tilkobling til vårt strømnett. All kabling mellom byggestrømskapet og forbrukspunkt(er) er kundens ansvar. Ved opphør av byggestrømskapet meldes det til utleier som sørger for å lese av strømmåler, demontere byggestrømskapet og rapporterer dette til Elvia.