Velg riktig meldingstype i Elsmart

Her har vi samlet informasjon til deg som jobber med innmelding av installasjonsarbeid. Viktig at det velges riktig meldingstype.

Ved innmelding av installasjonsarbeid benytter vi oss av flere forskjellige meldingstyper avhengig av hva slags jobb som skal gjÞres. I all hovedsak skiller vi pÄ arbeid pÄ et enkelt anlegg, og arbeid pÄ flere anlegg samtidig, samt om det skal opprettes et nytt mÄlepunkt, forsterkning eller om mÄler skal plomberes.

Tilknytning av ny installasjon

Ny installasjon

Ny installasjon som krever ny stikkledning. For eksempel ny enebolig, nytt byggeprosjekt, ny flermannsbolig, etc.

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

Utskillelse av ett eller flere anlegg i en eksisterende installasjon. For eksempel ny mÄler til nytt butikklokale i eksisterende forretningsgÄrd.

Midlertidig installasjon

Nytt provisorisk mÄleranlegg. For eksempel nytt byggestrÞmsskap.

Arbeid i anlegget som endrer overbelastningsvernet

Endring av OV/MV

Eksempler pÄ endring av OV/HS er rehabilitering av sikringsskap og moderat Þkning av hovedsikring, ombygging av 1- til 3-fase inntak til eksisterende enebolig, rehabilitering av flermannsbolig, jobber der noen anlegg tas ned og andre bestÄr/forsterkes, etc.

Der det stÄr en eksisterende mÄler, og forsterkningen utlÞser et bytte av mÄler, er det viktig at eksisterende mÄler stÄr tilgjengelig for vÄr mÄlermontÞr nÄr de ankommer anlegget.

Skulle dere bestemme dere for Ä ta ned mÄleren i forbindelse med arbeidet, mÄ denne leveres inn til vÄrt mÄlerkontor og anlegget mÄ meldes inn med melding for ny installasjon.

Arbeid i mÄlepunkt

Denne meldingstypen dekker arbeid i mÄlepunkt som krever plombering, nedtak eller bytte av mÄler uten endring av overbelastningsvern. Ved installering av solcellepanel er det denne meldingstypen som brukes.

Arbeid i mÄlepunktmeldingene behandles automatisk.

Hvis dere skal utfÞre arbeid som krever manuell behandling av prosjektingeniÞr, som for eksempel ved omlegging av stikkledning, kan dere huke av «Behov for assistanse» i meldingen.

Husk Ä huke av valget for "flere anlegg" dersom jobben omfatter flere mÄlere under samme tilknytningspunkt.

Riktige vedlegg - gir kortere behandlingstid

Husk riktige vedlegg nÄr du registrerer inn meldinger, da gÄr saksbehandlingen raskere. Disse vedleggene skal fÞlge de ulike meldinger som registreres i Elsmart.

Alt for installatĂžr

InstallatÞrer som jobber i Elvias omrÄde har de samme tekniske krav Ä forholde seg til og skal levere meldinger om installasjon i samme web-verktÞy, nemlig Elsmart.