Behandlingstid for meldinger

Behandlingstiden for ulike typer meldinger kan selvsagt variere noe. Vi har likevel laget en veiledende oversikt over behandlingstid for ulike typer meldinger som gir en indikasjon på behandlingstiden.

Meldinger

Direktebehandlede meldinger (der OV ikke skal endres)

I Oslo/Viken har meldinger der OV ikke endres kort behandlingstid. Tilbakemelding gis som oftest innen en uke.

Meldinger opp til 125A

Småanlegg - tilsvarer nyanlegg <=250A og endringer <=125A
For tiden tar det ca. fire uker før vi begynner å jobbe med disse meldingene. Hvor lang tid det tar før meldingen er ferdigbehandlet avhenger blant annet av kapasiteten i eksisterende nett, tidsbruk i forbindelse med grunneieravtaler osv. Vi minner om at det er viktig at installatøren er nøye med å legge inn korrekte opplysninger i meldingen, både angående anlegget og kontaktopplysninger, samt at de riktige vedleggene er vedlagt. Vi jobber kontinuerlig med å få ned behandlingstiden.

Meldinger over 125 A

Mellomstore og store anlegg – tilsvarer nyanlegg >250A og endringer >125A
Elvia opplever et betydelig økt volum henvendelser og innmeldte prosjekter som omhandler økning av kapasitet eller tilknytning til strømnettet for mellomstore og store anlegg. For disse prosjektene er det for tiden tilsvarende unormalt lange vente- og behandlingstider, og det er dessverre vanskelig å estimere svartid. Denne situasjonen er ikke holdbar eller ønskelig verken for Elvia eller våre kunder. Vi har igangsatt en rekke forskjellige tiltak, deriblant vesentlige bemanningstilpasninger for å forbedre denne situasjonen og jobber med ytterligere tiltak.

Rivemeldinger

Rivemeldinger har svært varierende behandlingstid, og det avgjørende er selvsagt omfanget og kompleksiteten på anlegget som skal rives. Mer om rivemeldinger her.