Behandlingstid for meldinger

Behandlingstiden for ulike typer meldinger kan selvsagt variere noe, særlig nå under korona-utbruddet. Vi har likevel laget en veiledende oversikt over behandlingstid for ulike typer meldinger vi får inn.

Meldinger i Oslo / Viken

Meldinger opp til 125A

Behandlingstiden for denne type meldinger i Oslo og Viken ligger på 7-8 virkedager. Dette forutsetter selvsagt at installatøren har vært nøye med å legge ved riktige vedlegg og kontaktopplysninger til meldingen.

Manglende kapasitet i eksisterende nett, utfordringer med grunneieravtaler osv. kan selvsagt påvirke behandlingstiden i de enkelte prosjektene.

Direktebehandlede meldinger (der OV ikke skal endres)

I Oslo/Viken har meldinger der OV ikke endres, kort behandlingstid. Målet er å behandle disse meldingene innen 3 virkedager.

Rivemeldinger

Rivemeldinger har svært varierende behandlingstid, og det avgjørende er selvsagt omfanget og kompleksiteten på anlegget som skal rives. Mer om rivemeldinger her.

Meldinger i Innlandet

Når du sender inn melding om installasjonsarbeid via Installatørweb må du huske å legge ved en situasjonsplan, og fylle inn nødvendige og fullstendige data. Vi bruker disse opplysningene til å starte planlegging av fremføring av strøm til boligen.

Vi etterstreber å kunne gi elektroentreprenøren tilbakemelding på innsendt MOI innen 7 virkedager.