Teknisk løsning for ladeanlegg

Lurer du på gjeldende krav for anlegg som skal benyttes til lading av elbil? Her finner du et sammendrag.

Les mer om gjeldende krav i disse retningslinjene:

Egen måler til ladeanlegg

For enebolig/rekkehus/hytter skal ladeanlegget alltid være en del av øvrig installasjon uansett plassering. For enebolig er det kun utleieleilighet registrert som boenhet i matrikkelen som kan generere andre måleranlegg i installasjonen. I borettslag og sameier kan det gis tillatelse til et eget måleranlegg for elbillading, men alle ladepunktene må være under samme måler. 

Egen stikkledning til ladeanlegg

Det kan tillates egne stikkledninger til frittstående ladeanlegg. Med frittstående ladeanlegg i denne sammenheng menes anlegg uten tilknytning til et bygg. Dette kan f.eks. være ved bensinstasjoner, kjøpesentre eller i borettslag/sameier. Det kan i disse tilfellene også tillates flere stikkledninger til samme gårds- og bruksnummer, men det skal alltid tilstrebes en stikkledning og en måler pr. kunde eller borettslag/sameie. Der det er store geografiske avstander mellom ladeanleggene på en eiendom, og vi har etablert nett i området hvor ladeanlegget enkelt kan tilknyttes kan det tillates flere stikkledninger til samme kunde.

Dersom en ønsker et ladeanlegg inne i et bygg skal anlegget knyttes til på vanlig måte i byggets hovedtavle enten som en del av et fellesanlegg eller som eget anlegg. Hvis dette er i et eksisterende bygg og det ikke er kapasitet i hovedtavlen må det eventuelt forsterkes til hovedtavlen i bygget. Det tillates ikke en egen stikkledning til ladeanlegget i dette tilfellet.

Innsending av Melding om installasjonsarbeid

Ved innsending av MOI (melding om installasjonsarbeid) skal det opplyses om elektrisk utstyr med høy ytelse eller som kan skape strøm-/spenningsvariasjoner.

Endring eller nyanlegg med MOI, kryss Ja for «Omfatter meldingen utstyr for opplading av el-biler» og før inn maksimal ladestrøm.