Teknisk lĂžsning for ladeanlegg

Informasjonen gjelder omrÄdene Oslo og Viken. For enebolig/rekkehus/hytter skal ladeanlegget alltid vÊre en del av Þvrig installasjon uansett plassering.

Egen mÄler til ladeanlegg

For enebolig/rekkehus/hytter skal ladeanlegget alltid vÊre en del av Þvrig installasjon uansett plassering. For enebolig er det kun utleieleilighet registrert som boenhet i matrikkelen som kan generere andre mÄleranlegg i installasjonen. I borettslag og sameier kan det gis tillatelse til et eget mÄleranlegg for elbillading, men alle ladepunktene mÄ vÊre under samme mÄler.

Egen stikkledning til ladeanlegg

Vi fÄr en del spÞrsmÄl om egen stikkledning til ladeanlegg. Det kan tillates egne stikkledninger til frittstÄende ladeanlegg. Med frittstÄende ladeanlegg menes i denne sammenhengen anlegg uten tilknytning til et bygg. Dette kan f.eks. vÊre ved bensinstasjoner, kjÞpesentre eller i borettslag/sameier. Det kan i disse tilfellene ogsÄ tillates flere stikkledninger til samme gÄrds- og bruksnummer.

Dersom en Þnsker et ladeanlegg inne i et bygg skal anlegget knyttes til pÄ vanlig mÄte i byggets hovedtavle, enten som en del av et fellesanlegg eller som eget anlegg. Hvis dette er i et eksisterende bygg og det ikke er kapasitet i hovedtavlen mÄ det eventuelt forsterkes til hovedtavlen i bygget. Det tillates ikke en egen stikkledning til ladeanlegget i dette tilfellet.