Teknisk løsning for ladeanlegg

Informasjonen gjelder områdene Oslo og Viken. For enebolig/rekkehus/hytter skal ladeanlegget alltid være en del av øvrig installasjon uansett plassering.

Egen mĂĄler til ladeanlegg

For enebolig/rekkehus/hytter skal ladeanlegget alltid være en del av øvrig installasjon uansett plassering. For enebolig er det kun utleieleilighet registrert som boenhet i matrikkelen som kan generere andre måleranlegg i installasjonen. I borettslag og sameier kan det gis tillatelse til et eget måleranlegg for elbillading, men alle ladepunktene må være under samme måler.

Egen stikkledning til ladeanlegg

Vi får en del spørsmål om egen stikkledning til ladeanlegg. Det kan tillates egne stikkledninger til frittstående ladeanlegg. Med frittstående ladeanlegg menes i denne sammenhengen anlegg uten tilknytning til et bygg. Dette kan f.eks. være ved bensinstasjoner, kjøpesentre eller i borettslag/sameier. Det kan i disse tilfellene også tillates flere stikkledninger til samme gårds- og bruksnummer.

Dersom en ønsker et ladeanlegg inne i et bygg skal anlegget knyttes til på vanlig måte i byggets hovedtavle, enten som en del av et fellesanlegg eller som eget anlegg. Hvis dette er i et eksisterende bygg og det ikke er kapasitet i hovedtavlen må det eventuelt forsterkes til hovedtavlen i bygget. Det tillates ikke en egen stikkledning til ladeanlegget i dette tilfellet.