Arbeid i egen bolig eller fritidsbolig

Dersom du som elektrofagarbeider ønsker å gjøre noe på det elektriske anlegget hjemme hos deg selv, eller i egen fritidsbolig, må du være sikker på at du har de rette kvalifikasjonene før du setter i gang.

Med egen bolig menes der du har din faste bopel. Med egen fritidsbolig menes fritidsbolig du eier og som ikke hovedsakelig benyttes til utleie. Det er ikke lov til å melde inn saker som gjelder nabo, slektninger eller venner.

Husk at ny installasjon skal utføres etter gjeldende norm og dokumenteres etter NEK 400 kapittel 6.

Kvalifikasjonskrav må dokumenteres

For å kunne gjøre elektrisk arbeid (installasjon) i egen bolig, må du som et minimum dokumentere at du tilfredsstiller krav i «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav» FEK § 7 første ledd eller ha relevant fagbrev med minimum 3 års relevant praksis. I tillegg må du tilfredsstille krav i FEK § 5.

Du må dokumentere at du er oppdatert på gjeldende regelverk og den teknologiske utviklingen. Det er viktig slik at du er i stand til å utføre arbeidet på en sikker måte og at anlegg og utstyr er fag- og forskriftsmessig utført og tilpasset forventet bruk. Les mer om arbeid i egen bolig på elsikkerhetsportalen.no.

  • Med relevant fagbrev menes fagbrev som er relevant for de aktuelle arbeidsoppgavene som skal gjøres.

  • Annen relevant praksis kan være arbeid som saksbehandler eller fagarbeider i en registrert elvirksomhet, arbeid med prosjektering av elektriske anlegg eller tilsvarende arbeid i et rådgivende ingeniørfirma, eller tilsynsarbeid i DLE (det lokale eltilsyn) eller sakkyndig selskap.

Søknaden må innholde

  1. Dokumentasjon på relevante kvalifikasjoner

  2. Ferdig utfylt versjon av dette skjema (MOI-melding for dette formålet)

  3. Vedlegg (avhengig av type jobb)

Her kan du lese mer om ulike meldingstyper og riktige vedlegg for ulike type jobber. 👉 Søknaden sendes til firmapost@elvia.no.

Hva skjer når søknaden er sendt inn?

Kompetansen undersøkes og så sendes saken videre til behandling.