Derfor graver vi ikke ned alle strømkablene

Vi i Elvia får ofte spørsmål om hvorfor vi ikke bare graver ned alle kabler i bakken. Ofte dukker disse spørsmålene opp i forbindelse med strømbrudd forårsaket av at trær velter over strømlinjene ved ekstremvær.

Problemet hadde riktignok blitt borte hvis vi hadde gravd ned alle kablene i bakken, men så enkelt er det dessverre ikke. Vi har et stort og sammensatt nett som består av både luftlinjer og kabler i bakken.

Leder for Nettutvikling i Elvia, Per Edvard Lund, forklarer.

– Generelt vil jeg si at vi har et prinsipp om at vi ved nyanlegg eller reinvestering av anlegg i distribusjonsnettet skal bygge kabel. Noe som også er understreket i våre retningslinjer og vår områdekonsesjon.

Han forklarer videre at de også følger disse prinsippene i praksis så langt det lar seg gjøre.

– I det tidligere Hafslund Nett, de sørligste områdene av Elvia, viser tallene at 40 % av alle reinvesteringer i distribusjonsnettet gikk med til å kable luftledningsanlegg. I dette området har vi en kablingsgrad på over 72 % i høyspennings distribusjonsnett, sier han.

Per Edvard Lund er leder for nettutvikling i Elvia.

Så i hovedsak graver vi ned linjene, men utfordringen er at nettet Elvia drifter og vedlikeholder er veldig stort og bygd på ulike tidspunkt i takt med samfunnets utvikling og behov for elektrisitet. Bransjen har vært preget av oppkjøp og fusjoner av selskaper som har hatt ulik praksis for drifting og bygging av nett. Behovet for å reinvestere henger derfor sammen med vurderinger av alder og tilstand.

– Strømnettet er så stort at vi bare reinvesterer en liten del av det hvert år. Det er blant annet dette nettleien går til. Det vil derfor gå flere tiår før hele nettet er reinvestert, da vi ikke kan erstatte gode funksjonelle anlegg med nytt før behovet er tilstede.

Flere faktorer spiller inn

Når det likevel bygges også noe nytt strømnett som luftledningsanlegg, skyldes det flere forhold som for eksempel lønnsomheten i prosjektet. Hvis kostnadene ved å bygge kabel i bakken blir 2-4 ganger dyrere enn luftledningsanlegg, så velges luftledning. I disse lønnsomhetsanalysene er driftskostnader, vedlikehold og feilretting ved for eksempel strømbrudd inkludert. 

Per Edvard Lund forklarer at det også kan være faktorer som rettigheter, grunneieravtaler og behov for omfattende prosjektering som gjør at valget faller på luftledningsanlegg.

– Andre faktorer som blir tatt med i vurderingen er graving som krever kryssing av vei, mye fjellgrunn og for eksempel drenering på jorder, sier han.

Det kan også avhenge av terrenget og om føringsveien blir vesentlig lengre med kabel i bakken enn en rett linje fra A til B. 

– Oppsummert kan du si at vi graver ned  kabelen i bakken der det er hensiktsmessig, men det er også et faktum at nye isolerte linjer er vesentlig bedre enn eldre luftledninger, avslutter Per Edvard Lund.Elvia på jobb.

Utbygginger og prosjekter

Sikker og god strømforsyning i fremtiden er avhengig av at vi forsterker og bygger ut strømnettet vårt i dag.

Stubbe med øks. Foto

Linjerydding, trefelling og beskjæring

Det er vår oppgave å ha full kontroll på trær, busker og annen vegetasjon som vokser i nærheten av strømlinjene. Dette gjelder også det siste strekket inn til boligen din, hvor trefelling også kan være nødvendig.

Arbeid med strømlinjer.

Arbeid nær strømlinjer

En sikker strømforsyning er avhengig av at linjenettet kontrolleres jevnlig og effektivt. Ny teknologi gjør både kontroll og vedlikehold enklere. Vi bruker både helikopter og droner for å forenkle arbeidet.