Om oss

Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold har strøm i stikkontakten.

Elvia er ansvarlig for Norges største nettområde. Vårt strømnett dekker totalt
ca. 50 000 km2. Det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark – 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det vil si at vi alltid er på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og at vi rykker ut for å reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent i strømnettet.

Fremtiden er elektrisk, og Elvia har en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Med over 850 ansatte er vi godt rigget for fremtiden, den stadige utviklingen og elektrifisering av nordmenns hverdag. Gjennom å sikre effektiv tilgang på strøm legger vi til rette for det grønne skiftet, for bærekraft og langsiktige valg.

Elvia

Fremtiden vi tror på

FNs siste klimarapport har satt økt trykk på alvoret av de de menneskeskapte klimaendringene og bidratt til økt oppslutning om nødvendige klimatiltak.

En hånd med en lysstav. Illustrasjonsbilde

Ledelsen i Elvia

Ledergruppen i Elvia består av 9 personer med hver sine ansvarsområder.

Strømmaster i solnedgang. Foto

Historien

Kraftbransjen har vært preget av mange fusjoner, oppkjøp og reguleringer fra myndighetene.

ledige stillinger elvia

Visjon og verdier

Visjonen er vår identitet, og også et mål om hvem vi ønsker å være i samfunnet. Selskapsverdiene er vår rettesnor og skal støtte oss i retning av målet. Vårt samfunnsoppdrag beskriver rollen og betydningen vi har i samfunnet.

Bilde tatt gjennom et rør av en ansatt. Foto

Møt våre ansatte

Hos oss møter du mange forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn og forskjellige roller. Her forteller 7 av våre medarbeidere litt om hvordan det er å jobbe i Elvia.

Samfunnsansvar i Elvia. Foto

Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at kaffetrakteren virker om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

Signering av kontrakt. Foto

For leverandører

Å bygge ut og vedlikeholde nettet i et så stort geografisk område som Elvias, er en omfattende oppgave. Det stiller store krav til oss som nettselskap, men betyr også at vi stiller strenge krav til våre leverandører. Vi ønsker leverandører som bidrar til selskapets utvikling.