Om oss

Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo har strøm i stikkontakten.

Elvia er ansvarlig for Norges største nettområde. Vårt strømnett dekker totalt
ca. 50 000 km2. Det tilsvarer et område som er litt større enn Danmark – 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Det vil si at vi alltid er på jobb for å sikre at alle våre kunder har strøm, og at vi rykker ut for å reparere dersom det skulle oppstå en feil på en komponent i strømnettet.

Fremtiden er elektrisk, og Elvia har en sentral rolle i elektrifiseringen av samfunnet. Med over 800 ansatte er vi godt rigget for fremtiden, den stadige utviklingen og elektrifisering av nordmenns hverdag. Gjennom å sikre effektiv tilgang på strøm legger vi til rette for det grønne skiftet, for bærekraft og langsiktige valg.

Elvia

Fremtiden vi tror på

FNs siste klimarapport har satt økt trykk på alvoret av de de menneskeskapte klimaendringene og bidratt til økt oppslutning om nødvendige klimatiltak.

Strømmaster i solnedgang. Foto

Historien

Kraftbransjen har vært preget av mange fusjoner, oppkjøp og reguleringer fra myndighetene.

ledige stillinger elvia

Visjon og verdier

Visjonen er vår identitet, og også et mål om hvem vi ønsker å være i samfunnet. Selskapsverdiene er vår rettesnor og skal støtte oss i retning av målet. Vårt samfunnsoppdrag beskriver rollen og betydningen vi har i samfunnet.

Elvia arbeider

Vi overvåker 65.000 kilometer strømkabler

Vår oppgave er å frakte strømmen hjem til deg, slik at du alltid har strøm i kontakten. For å kunne gjøre det, overvåker og vedlikeholder vi 65.000 kilometer strømkabler – en strekning som tilsvarer en og en halv gang rundt jordkloden.

Kart. Illustrasjon

Kommuner i Elvias strømnett

Vår oppgave er å sørge for at kundene i vårt nettområde har strøm i kontakten. Du lurer kanskje på om det er Elvia som sikrer strømforsyningen der du bor?

Ansatte ved kundeservice jobber

- Jeg trives veldig godt i jobben min

Særlig ved strømbrudd er det hektisk aktivitet på kundesenteret til Elvia. Det kan kunderådgiver Marianne (27) skrive under på, men hun har full forståelse for at kundene tar kontakt.

Pride Elvia. Foto

Pride minner oss om hvor viktig det er å gi hverandre takhøyde og trygghet på arbeidsplassen

Pride 2022 er året Elvia kickstarter likestilling, mangfold og inkluderingsarbeidet med en egen arbeidsgruppe som jobber for saken året rundt. Initiativet oppsto som et ønske om å vise at Elvia kontinuerlig jobber for at alle skal føle seg inkludert, respektert og hørt på jobb.

ansatt_elvia

Møt våre ansatte

Hos oss møter du mange forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn og forskjellige roller. Her forteller 7 av våre medarbeidere litt om hvordan det er å jobbe i Elvia.

Samfunnsansvar i Elvia. Foto

Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm til Oslo, Innlandet og Viken, men vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at du kan slå på kaffetrakteren om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.

Signering av kontrakt. Foto

For leverandører

Å bygge ut og vedlikeholde nettet i et så stort geografisk område som Elvias, er en omfattende oppgave. Det stiller store krav til oss som nettselskap, men betyr også at vi stiller strenge krav til våre leverandører. Vi ønsker leverandører som bidrar til selskapets utvikling.