Visjon og verdier

Visjonen er vår identitet, og også et mål om hvem vi ønsker å være i samfunnet. Selskapsverdiene er vår rettesnor og skal støtte oss i retning av målet. Vårt samfunnsoppdrag beskriver rollen og betydningen vi har i samfunnet.

Vår visjon

En drivkraft for nye muligheter

Fornybar energi er en forutsetning for bedre klima og miljø, og effektiv infrastruktur er kritisk for et velfungerende samfunn. Vår visjon er derfor drivkraft for nye muligheter. Vi skal skape verdi for alle våre interessenter gjennom å tilby nye, smarte og bærekraftige løsninger.

Våre verdier

Våre verdier er åpen, skikkelig og djerv og står for:

Åpen 

Vi er imøtekommende og lyttende. Vi spiller på lag, deler kunnskap på tvers og unner hverandre suksess.

Skikkelig 

Vi er ærlige og ansvarlige i vår forretningsdrift. Vi holder det vi lover, og er grundige og profesjonelle i vårt arbeid.

Djerv 

Vi skal være modige, handlekraftige og tørre å prøve. Vi skal alltid jakte forbedring.