Møt våre ansatte

Hos oss møter du mange forskjellige mennesker med forskjellig bakgrunn og forskjellige roller. Her forteller 7 av våre medarbeidere litt om hvordan det er å jobbe i Elvia.

Ingvild R. Lien, Senior kunderådgiver, avdeling Kundeprosjekter

For meg er det viktig å jobbe med noe jeg synes er meningsfullt. I Elvia er jeg en del av en bransje som sørger for å dekke et så grunnleggende og viktig behov som strøm i kontakten til folk, men jeg er også med på å løse klimautfordringen som for eksempel transportsektoren står overfor. Her er det nye behov som krever at vi er villige til å finne nye løsninger og samarbeidsformer, og denne utviklingen syns jeg er veldig spennende å være med på.

Ingvild

I Elvia er det stor takhøyde for å prøve ut nye ideer. Det er mange varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og det er gode muligheter for å prøve nye utfordringer om man ønsker det. Jeg opplever at kolleger er rause med å dele av kompetansen sin til hverandre.  

Lyst til å jobbe i Elvia? Sjekk ut våre ledige stillinger her

Tor Arne Midtlie, Arbeidsleder, avdeling Energimontering

Jeg begynte som lærling og har vært i det som i dag er Elvia i 29 år. Dette har vært en bransje med stadig nye utfordringer, forutsetninger, muligheter og arbeidsoppgaver. Det samfunnsoppdraget denne bransjen har er en av drivkreftene mine for at jeg trives i bransjen. Når det virkelig står på midt i natten med snøstorm og strømløse grender er da jeg trives best. Å se blide ansikt blant kundene når lyset kommer på igjen er den beste belønningen man kan få.

Tor_Arne

I alle de årene jeg har jobbet Elvia har jeg opplevd å bli tatt godt vare på. Vi har en kultur og et samhold som gjør at man gleder seg til å gå på jobb – hver dag. HMS står høyt hos oss og vi har gode arbeidsavtaler og gode vilkår på mange områder. I likhet med meg selv er det mange som starter som lærlinger og senere får både lederroller og andre tekniske jobber som krever høyere utdannelse. Hvis man selv vil klatre karrierestigen har du Elvia i ryggen.

Karoline Skjelsvik, Driftsingeniør ved Driftssentralen

Det jeg synes er spesielt kult med min jobb er at jeg sitter og jobber med det nesten 2 millioner kunder tar som den største selvfølgelighet 24 timer i døgnet: strømnettet. Dagene mine kan være veldig varierte med alt fra et par planlagte utkoblinger til større feil som i verste fall kan føre til at vi får mange tusen strømløse kunder. Når store feil oppstår så koker det ganske greit i topplokket. Da gjelder det å være skjerpet og beholde roen, og denne utfordringen liker jeg veldig godt.

Karoline

Noe av det beste med dette er den fantastiske kontakten jeg har med montørene som er ute i felten og rydder opp. Elvia har mange dyktige montører som står på døgnet rundt for å sikre strømforsyningen til alle kundene våre og de sitter på en uvurderlig kunnskap om strømnettet vårt.

Tor Westby Stålsett, Strategi og forretningsutvikling

Det er gøy å jobbe med noe som betyr så mye for hverdagen til folk flest. Det holder ikke bare å levere det vi skal og det kundene vil ha, vi må også vise hva som ligger bak, og hvordan vi skaper verdier for kundene og samfunnet. Særlig nå som samfunnet må gjennomgå enorme endringer for å løse klimautfordringene. Skal vi lykkes, må vår bransje komme med gode løsninger. Jeg kan ikke tenke meg noe mer motiverende enn å jobbe med nettopp det. Jeg synes det er kult at Elvia tør å være offensive og utfordre bransjekolleger, myndigheter, leverandører og kunder til å forsøke å tenke nytt og alternativt. 

Tor

Her mener jeg det er et stort pluss å få være del av et arbeidsmiljø der jeg lærer av folk som har både 30 og 40 års erfaring fra bransjen. Jeg tror det gir motivasjon og glede for både meg og dem å se at vi begge kan noe som den andre ikke kan, og som er viktig hvert på sitt vis for at helheten skal bli bra. Jeg tror mye av grunnen til at jeg setter sånn pris på mine mer erfarne kolleger henger sammen med dette. Det er nemlig viktig å utfordre rett. Vi kan ikke bare hive rundt på alt og tro at det løser alle problemer. Mye av det som allerede finnes, er bra og må bevares, men ikke alt. Evnen til å forstå hva som må bevares for at det nye skal være levedyktig, krever samarbeid med de som vet hvorfor man gjorde som man gjorde både 20 og 30 år tilbake i tid.

Arnhild Myhr Kveli, Prosjektleder, avdeling Endringsprosjekter

Jeg begynte å jobbe i Elvia rett etter studier, og fikk ansvar for et prosjekt etter kun noen dager. Jeg opplever å ha fått mye tillit og ansvar på kort tid, noe som også gjør at jeg har utviklet meg mye siden jeg startet. Det som er så spennende med å jobbe i Elvia er nettopp at man lærer mye, også om de områdene man ikke nødvendigvis jobber med selv.

Arnhild

Arnhild Myhr Kveli, avdelingsleder i Endringsprosjekter i Elvia

I avdelingen min jobber vi med å lede IT- og utviklingsprosjekter, så vi får stadig bryne oss på nye prosjekter, teknologier og fagområder. Det er veldig motiverende å jobbe et sted hvor man ikke er redd for å tenke nytt, teste ut ideer eller finne nye «regler» for hvordan vi jobber. Det beste av alt er kontorkulturen og det sosiale miljøet, alle kan snakke med alle, og latter er like verdsatt som noe annet.

David Borren, Avdelingsleder, avdeling AMS

For meg som har teknologisk bakgrunn og som liker teknologiske utfordringer, synes jeg det er veldig gøy å få utfordret nettopp teknologi-genet hver eneste dag på jobb i Elvia.

Kraftbransjen har historisk sett vært et ganske konservativt område. Vi har rett og slett ligget litt etter når det kommer til å ta i bruk og utnytte moderne IKT-løsninger i utvikling og drift av strømnettet Men de siste årene, og da særlig i forbindelse med utrullingen av avanserte måle- og styringssystemer (AMS), har det skjedd store endringer. Vi har gått fra å ha adskilte silosystemer som skulle håndtere hvert sitt spesialområde, til å være på full fart inn i en ny æra der både systemer, prosesser og ikke minst folk skal jobbe på tvers av fagområder og utveksle informasjon og tilby ulike tjenester direkte til våre kunder og øvrige instanser i samfunnet – gjerne helst i sanntid. Dette krever at vi har en helt annen tilnærming enn tidligere, både til hvordan vi bygger systemer, men også til hvordan vi får prosesser til å flyte i organisasjonen.

David

Jeg tror ikke det er så mange andre bransjer hvor det skjer så stor utvikling akkurat nå, og hvor du som nyansatt også vil ha store muligheter til å være med på å bygge nytt og påvirke den videre utviklingen i selskapet. Da er det godt å vite at man kan støtte seg på dyktige, positive og engasjerte kollegaer som alle drar lasset i samme retning og sammen er med på å skape det gode arbeidsmiljøet vi har i Elvia.

Arne Hovde, Seniorrådgiver, Avdeling Kundeprosjekter

Noe av det jeg liker aller best med jobben min er kontakten jeg har med kundene. Særlig bedriftskunder som har et forretningsmessig fokus. Det å kunne være en rådgiver og sparringspartner for kunden synes jeg er veldig givende når man finner gode løsninger og ser resultater. Ikke minst synes setter jeg veldig pris på tilliten jeg får fra kunden. 

Arne

Jeg har i løpet av min karriere i kraftbransjen og Elvia rukket å treffe mange spennende mennesker, utfordringer og muligheter ute hos kunder. Det er ikke alle saker som starter med et positivt utgangspunkt, som for eksempel etter et strømbrudd og eller andre krevende utfordringer. Derfor mener jeg at kommunikasjonen ut til kunder og samfunnet generelt er et viktig område for oss, og det blir bare viktigere. Det krever at vi i Elvia er lyttende og forståelsesfulle overfor kunder, samtidig som vi deler av vår kompetanse og informasjon. Vi sørger for at strømmen kommer frem fra kraftprodusentene til ca. 2 millioner nettkunder. Det er et kjempestort ansvar og for å få til det må vi ivareta de kravene og reglene som gjelder, ikke minst at kunden forstår hvorfor vi må forholde oss til dette. 

Noen står og prater på kontoret. Foto

Ledige stillinger

I Elvia er mulighetene mange, og vi har et bredt spekter av folk, fag og stillinger.

Samfunnsansvar i Elvia. Foto

Vår samfunnsrolle

Elvia leverer strøm i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at kaffetrakteren virker om morgenen. En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid.