Historien

1. januar 2020 fusjonerte Hafslund Nett og Eidsiva Nett – to nettselskaper med hver sin unike historie og med felles interesser og målsetninger om en bærekraftig elektrisk fremtid.

Sammenslåingen av de to selskapene skal sikre et større og mer effektivt nettselskap som øker intern kompetanse og styrker fagmiljøet. Samtidig gi rundt 2 millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold et bærekraftig, driftssikkert og rimelig nettleietilbud. Fra 1. september 2022 ble i tillegg Stange Energi Nett fusjonert inn i det samlede nettselskapet og skapte ytterligere synergier i nettområdet.

En bransje preget av sammenslåinger 

Kraftbransjen har vært preget av mange fusjoner, oppkjøp og reguleringer fra myndighetene. Blant annet ble det i 2007 bestemt at større nettselskaper skulle skilles ut i egne selskaper fra strømleverandører. 

Det gjør at nettselskapenes egen historie er litt kort, samtidig som vi har lange historier fra da nett og strøm var samlet. Derfor er historien både oppstykket og delt, og det kan være ulike navn å forholde seg til. Dette er også kanskje grunnen til at veldig mange også synes det er vanskelig å vite hva som er forskjell på strøm og nett, hvem som leverer hva og ikke.

128 år med Hafslund 

Historien til et samlet Hafslund og Hafslund Nett strekker seg helt tilbake til 1892 og etableringen av Kristiania Elektrisitetsverk. Da startet strømforsyningen til kunder i Oslo.

Utbygging av strømnettet og infrastrukturen rundt distribusjon av strøm vokste hyppig gjennom 1900-tallet. Hafslund utvidet videre sitt virke gjennom årenes løp til å inkludere nettvirksomhet, fjernvarme, strømsalg, televirksomhet og sikkerhetstjenester. 

Hafslund Nett i seg selv er et relativt nytt selskap, men med sine 128 år i drift sammen med Hafslund regnes selskapet likevel for å være en av Norges eldste nettselskap. Gjennom en årrekke har Hafslund Nett hatt ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i regionalnettet og distribusjonsnettet i størstedelen av Oslo og fylkene Akershus og Østfold.

Rask utvikling med Eidsiva Nett

Historien til et samlet Eidsiva startet i år 2000, den gang kjent som den lokale kraftleverandøren Eidsiva Energi. Etter fusjoneringer med andre energiselskaper, ble Eidsiva på kort tid den største aktøren innen vannkraftproduksjon, overføring og salg av kraft i de tidligere fylkene Hedmark og Oppland, nå Innlandet. 

Siden oppstart har Eidsiva Nett hatt som mål å sikre strømforsyning til sine kunder, noe selskapet har fortsatt med til i dag. Selskapet er også opptatt av å utbedre og utvikle fornybar energi, i tillegg til å være en viktig bidragsyter for vekst og utvikling. Disse målene har vært en rettesnor både internt i selskapet og utad mot kunder. 

Stange Energi Nett det lokale nettselskapet

Stange Energi Nett var heleid av Stange kommune og har sørget for at innbyggerne har hatt en trygg leveranse av strøm i mange år. Stange Energi Nett har vært i stadig utvikling, men med framtidige krav og reguleringer var det nødvendig å søke seg inn mot en større enhet.

Elvia blir Norges største nettselskap

Sammenslåingen av Eidsiva Nett og Hafslund Nett gir et betydelig mer effektivt nettselskap, noe som vil komme deg som kunde til gode. Utvidelsen av nettområdet gjennom fusjonen med Stange Energi Nett gir Elvia en naturlig og helhetlig tilknytning i området.

Elvia skal fortsette å sørge for at du har strømforsyning som den største selvfølgelighet. Samtidig skal vi jobbe mot å være et fremtidsrettet selskap som tar i bruk ny teknologi for å kunne levere løsninger kundene både ønsker og vil sette pris på. Det inkluderer også å levere bærekraftig strøm og rimelig nettleie til kundene.