Nøytralitet - krav til nøytral opptreden

Elvia er, som alle nettselskap, en regulert monopolist som er underlagt mange lover og regler, blant annet satt av Olje- og energidepartementet og Reguleringsmyndigheten for energi. Det sentrale lovverket i denne sammenheng er energiloven og underliggende forskrifter. Lovverket stiller krav til en årlig nøytralitetsrapport.

Nøytral opptreden

Nøytral opptreden er ett av de områdene nettselskapene blir regulert på. Kravene til nøytralitet skal særlig forhindre at nettselskap tar beslutninger eller utfører handlinger som gir fordeler eller konkurransefortrinn til andre virksomheter i eget konsern. Lovverket skal videre bidra til å sikre at nettvirksomheten og dermed nettleien som nettkundene betaler, ikke belastes kostnader som i realiteten genereres av andre virksomheter i eget konsern.

Nøytral informasjon

Lovverket stiller krav til at nettselskapet i enhver sammenheng skal opptre nøytralt ovenfor strømleverandører og kunder, herunder når det gjelder informasjon rundt valg av strømleverandører, hvilke strømleverandører som tilbyr gjennomfakturering, måling og tilknytning til nettet, valg av faktureringsrutiner med mer. Dette innebærer blant annet at Elvia som nettselskap ikke har lov å anbefale en strømleverandør til en kunde, men skal henvise kunder til en nøytral oversikt over alle strømleverandører som kan velges i vårt nettområde.

Nøytralitetsrapport

Lovverket stiller krav til at nettselskapene skal offentliggjøre en årlig nøytralitetsrapport tre måneder etter årsskiftet på egen nettside.

Elvia

Hafslund Nett:

Eidsiva Nett:

By lyser opp kvelden.

Vårt strømnett

Elvia er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Vi sørger for at over 2 millioner mennesker er koblet på strømnettet hver dag.

Kritisk infrastruktur Elviajpg

Om oss

Elvia er ansvarlige for å sikre at nesten to millioner mennesker i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold har strøm i stikkontakten.