Elvia-fondet

Elvia leverer strøm til Oslo, Innlandet og Viken, men vår samfunnsrolle handler om mer enn å sørge for at du kan slå på kaffetrakteren om morgenen.

En sikker strømforsyning inkluderer også bærekraftige og energieffektive løsninger for en elektrisk fremtid. Har dere et prosjekt dere trenger støtte til? Et prosjekt som er bra for miljøet, innovativt eller som bidrar til et bedre lokalmiljø? Da kan dere lese kriteriene og søke om støtte.

Kriterier for tildeling

Tildeling:

  1. Gis til prosjekter med varig verdi.

  2. Gis til lag, foreninger, stiftelser og andre organisasjoner i Elvias nettområde i Oslo, Innlandet og Viken.

  3. Prosjekter med fokus på barn/unge og/eller miljø vil bli prioritert.

  4. Det kan søkes om midler inntil kr 50 000,-.

Gis ikke til:

  • Generell drift.

  • Livssyns- og politiske organisasjoner.

  • Påbegynte/gjennomførte prosjekter.

  • Oppgaver som er det offentliges ansvar.

  • Kommersielle formål med vinning for enkeltpersoner.

  • Sponsing av enkeltpersoner.

Søknadsfrist

Vi har ett søknadsopptak i året og fristen er 1. mai hvert år. Alle søknader behandles samlet etter søknadsfristen er utløpt. Søknader som har kommet inn etter fristen blir behandlet neste år.