Barneteater som gir glede og inkluderer alle

I Blaker finnes det et barneteater som skaper et trygt og kreativt fellesskap, hvor fokuset er vennskap og gode relasjoner. Når det settes opp et helt nytt teaterstykke med barna i ledelsen, ville vi i Elvia selvfølgelig være med.

Dette var ett av prosjektene som fikk tildelt støtte fra Elvia-fondet i 2023.
Et utfordrende skolemiljø med bakgrunn i skolesammenslåing var noe av grunnen til hvorfor Juliane Husvik Sukkestad ønsket å etablere et barneteater i Blaker. Et teater som kan gjøre en forskjell for de som har det vanskelig, og som kan føre til et større samhold og fellesskap. Den 5. desember 2022 var Blaker barneteater et faktum.  

Støtte fra Elvia-fondet gir muligheter 

I søknadskriteriene for Elvia-fondet er det lagt mye vekt på inkludering og samhold i et kreativt fellesskap. 

- Vi har sett at tiden var moden for å få på plass et skikkelig prosjekt som barna kan være stolte av. Nå skal vi sette opp “Rockeulven og geitekillingene”. Et prosjekt hvor barna deltar på alle arenaer. Kostymelaging, lyd- og lysproduksjon, musikk, manus, dans og skuespill. Vi har tro på at dette vil gjøre en forskjell for barna og har ringvirkninger for hele Blaker forteller hun.  

Et barneteater for alle 

- De fleste medlemmene er mellom 6-12 år. I fjor vinter startet vi med gratis kulturaktiviteter med kurs i teater og dans, det ble et veldig populært tilbud med over 46 deltagere. Vi hadde også en ridder- og prinsesseskole på Blaker Skanse i august, noe som barna syntes var veldig gøy, sier Julianne.  

Hun forteller videre at teateret hadde et lite prosjekt for de yngste barna i høstferien som de kalte for «Stjernehimmel». Barna fikk lage en stjernehimmel av ulik scenografi, i tillegg til egne roller.  

Ønsker for fremtiden 

- Frem til nå har Blaker barneteater hatt øvelser i et atrium på skolen som ikke er veldig egnet. Fremover vil de øve i gymsalen på skolen og en gang i uken på Nansenbygget på Blaker Skanse, til stor jubel for liten og stor. Det vil være viktig for at barna kan få ro og full konsentrasjon uten å bli forstyrret, sier Julianne. 

- På skolen er det 220 elever og vi syntes det er veldig bra at så mange er med. Nå som vi har fått et egnet sted å være, tror jeg det blir enda mer spennende for barna som er med på teater. De minste barna er jo «helt med» avslutter hun.  

Fristen for å søke er 1. mai

Søknadsfristen for å søke om støtte fra Elvia-fondet er 1. mai hvert år.