Slik fungerer det norske kraftsystemet

Det norske kraftsystemet er et imponerende og velfungerende system som sikrer at du kan fortsette å ta strømmen som en selvfølge.

Det er mange komponenter som er involvert for at strøm skal produseres og overføres til kraftstasjoner og mellomlandsforbindelser, og helt frem til deg som sluttkunde. Selve begrepet kraftsystem inkluderer alle disse komponentene. 

I Norge er det Statnett som er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet for å sikre at du har strøm i boligen din året rundt.

Det norske strømnettet

Strømnettet er ryggraden i det norske kraftsystemet, et slags veinett som går mellom produsent og forbruker. Det norske strømnettet stopper ikke ved landegrensene, men er koblet sammen med strømnettet i andre deler av Europa med store overføringskabler. 

Strømnettet er et naturlig monopol, rett og slett fordi det ikke er hensiktsmessig å bygge flere kraftledninger ved siden av hverandre. Hvert geografiske område har derfor hvert sitt nettselskap, noe som er grunnen til at du ikke kan velge hvem du betaler nettleien til. Du kan derimot velge strømleverandør som du vil. 

Norge produserer mest vannkraft

Vi er heldige som har rimeligere strøm enn mange av nabolandene våre. Det er takket være de særnorske forholdene våre som gir oss god tilgang på vannkraft. Norge produserer så mye vannkraft at vi faktisk er den største vannkraftprodusenten i Europa. 

Vannkraft er en bærekraftig, fornybar og utslippsfri energikilde, og fungerer slik at bevegelsesenergien fra rennende vann utnyttes til å produsere strøm som kan overføres til kraftnettet. 

Hvor mye strøm som produseres har derfor en tett sammenheng med nedbørsmengde og snøsmelting gjennom årets sesonger. Det er stor variasjon i nedbør, men heldigvis kan regnvann lagres i kraftmagasinene fra sommer til vinter. Snø som faller om vinteren blir dessuten til smeltevann som igjen kan utnyttes når temperaturen stiger om sommeren. Dette sikrer produksjon av strøm hele året – også når det ikke blir påfyll av nytt vann i magasinene. 

Strøm er ferskvare

Selv om vannet i kraftmagasinene kan lagres til senere bruk, kan ikke selve strømmen lagres på samme måte. Når den først er produsert, må den brukes med én gang. Strøm er nemlig ferskvare. 

Derfor er det viktig med balanse mellom det som produseres og det som forbrukes til enhver tid, kalt momentan balanse. Hver gang du setter mobilen eller elbilen til lading, skrur på lyset eller setter på kaffemaskinen må akkurat den mengden strøm som kreves produseres ved et kraftverk og overføres til deg. 

Uten momentan balanse kan deler av kraftsystemet bli ødelagt eller nettanlegg kan falle ut.

Kraftsystemets marked

I kraftmarkedet er det kjøperne og selgerne som hele tiden samarbeider for å oppnå balanse mellom det som produseres og forbrukes. Det er tilbud og etterspørsel som styrer prisene på strøm, og det hele foregår på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. 

Her angir strømleverandørene hvor mye de er villig til å gi for kraftmengden de trenger det kommende døgnet, og kraftprodusentene angir hvor mye de vil selge strømmen sin for. Prisen som fastsettes på Nord Pool utgjør utgangspunktet for prisene du betaler til strømleverandøren din. 

Langsiktig planlegging i regionalnettet

Den langsiktige nettplanleggingen, som utføres før konsesjonsbehandlingen, er regulert av forskrift om energiutredninger. Ordningen med Kraftsystemutredninger ble avviklet med en forskriftsendring 1. mars 2024. I henhold til ny forskrift vil vi publisere våre prognoser for fremtidig effektbehov, nettutredninger og pågående tiltak på PlanNett, en digital tjeneste fra NVE som gir innsikt i utviklingen av det norske strømnettet.

Les mer om nettutviklingsprosessen og PlanNett her.

Bestille eller si opp nstrøm og nettleie

Bestille eller si opp strøm og nettleie?

Skal du bestille strøm og nettleie til en ny bolig, eller si opp en aktiv avtale? Da bør du vite dette.

Mann i strømmast. Foto

Hva er forskjell på strøm og nettleie?

Lurer du på hvorfor strømregningen er delt i to? Da er du ikke alene.