Slik fungerer nettleiemodellen

Nasjonale myndigheter innførte en ny nettleiemodell for alle strømkunder i Norge fra 1. juli 2022. Formålet med endringen er å bruke strøm smartere, og bruke strømnettet vi har mer effektivt for å spare penger og skåne naturen.

Hvis vi sammen blir mer strøm-bevisste kan vi redusere store utvidelser av strømnettet som ellers vil gi alle som bruker strøm, høyere nettleie på sikt.

Se video som forklarer det her

Når alle bruker mye strøm samtidig blir det "kø" i strømnettet.

Årsak til endring

Målet med nettleiemodellen er å redusere forbrukstoppene i nettet, som gjerne inntreffer på hverdager om vinteren. Strømnettet dimensjoneres for å kunne overføre nok strøm til enhver tid, som betyr at kapasiteten sjelden utnyttes fullt ut.

Utfordringen kan sammenlignes med veibygging. Det er dumt og dyrt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer eller flytte den til helga. Slik kan vi tenke med strømnettet også, i en tid når både privatpersoner og bedrifter blir grønnere og bytter ut fossil energi med stadig mer elektrisitet.

Husk også at vi tross alt kan leve med kø på veien, selv om det er irriterende, mens det er uholdbart med stans i strømnettet. Kapasiteten må til enhver tid være stor nok.

Store deler av tiden har strømnettet mer enn nok kapasitet, og det er lite effektivt å måtte dimensjonere nettet etter topper som vi kan kutte med litt innsats og bevisst strømbruk.

Uten ny nettleie vil vi måtte håndtere forbrukstoppene ved å bygge ut strømnettet, og det er en kostnad som alle må dele på, hvis det blir nødvendig. Det ønsker vi ikke at det skal bli.

En annen og viktig effekt av nettleiemodellen er at vi også sparer naturen for bygging av flere strømmaster og kabler enn hva som er nødvendig.

Både økonomisk og miljømessig er altså ny nettleie fornuftig for bedre å utnytte den kapasiteten vi har, heller enn å bygge ut ny kapasitet.

Hva du kan gjøre for å spare nettleie – enkle grep

Det er en rekke ting du kan gjøre for å spare, og blant de beste tipsene er å lade elbil om natten, programmere litt om på tidsinnstillingen på varmeovner og termostater, og å bruke strømkrevende apparater av alle slag etter hverandre, og ikke samtidig. Bruk aldri vaskemaskin, tørketrommel eller andre husholdningsapparater når du ikke er til stede eller sover.

Smart forbruk er å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømbruken sin utover dagen.

Fordel forbruket utover døgnet

Smart forbruk er å ikke bruke for mye strøm samtidig, men heller jevne ut strømbruken sin utover dagen.

Nettleiemodellen skal belønne kunder som kutter toppene i strømforbruket sitt. Forbrukstoppene får de fleste om morgenen når de skal til skole og jobb, og på ettermiddagen når de kommer hjem.

Jo mindre strøm du bruker samtidig, desto billigere blir nettleien for deg. I tillegg vil den som klarer å flytte noe forbruk fra hverdag til helg, eller fra ettermiddagen til senere på kvelden, kunne spare penger.

Bruk aldri vaskemaskin, tørketrommel eller andre husholdningsapparater når du ikke er til stede eller sover.

Husk at du må være våken og tilstede når du bruker elektriske apparater. Det eneste unntaket er å lade elbil om natten når du har en godkjent lader montert av autorisert fagperson.

Selv om formålet med nettleiemodellen er å jevne ut strømforbruket sitt, må vi aldri la det gå på bekostning av brannsikkerheten. Les mer om elsikkerhet her.

Hvor mye du betaler i nettleie avhenger både av hvor mye strøm du bruker og når på døgnet strømforbruket ditt er på det høyeste. 

Ved å flytte noe av strømforbruket ditt til tider på døgnet hvor belastningen i strømnettet ikke er så stor, har du muligheten til å påvirke nettleieprisen.

I tillegg til transport av strøm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold og drift av strømnettet, beredskap og retting av feil, kundeservice, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sikrer at du får en sikker og stabil strømforsyning.

Elvia disponerer i underkant av 31 prosent av nettleien som kundene våre betaler. Dette går til:

 • Planlegging og utbygging av nye linjer/kabler

 • Vedlikehold og fornying av linjenettet

 • Beredskap og retting av feil/skader når kunder mister strømmen

 • Overvåkning og drift av strømleveringen

 • Tilknytning av nye anlegg/nybygg

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, går til statlige avgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går omtrent 18 % til Statnett, som leie for de større transportlinjene som fører strømmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder.

Her kan du lese mer om hvordan prisen på nettleie reguleres.

Hvor mye nettselskaper som Elvia kan fakturere sine kunder er nøye regulert av nasjonale myndigheter, og de selskapene som driver mest mulig effektivt belønnes for det. 

Nettleien består av to ledd

1. Fastleddet

Fastleddet har ulike trappetrinn og avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du brukte mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Slik fungerer fastleddet.

2. Energileddet

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer. Husk at du i Elvia-appen og på Min side kan se eget forbruk fordelt på dag og helg/natt. Slik fungerer energileddet.

Lurer du på hvor mye du bruker?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi sterkt å sjekke på Min side eller i Elvia-appen. Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned. Les mer om mulighetene på Min side.

Her er et lite utvalg spørsmål du kan stille deg (og det finnes mange flere): 

 • Én viktig ting: Glem aldri brannsikkerheten. Det er ikke verdt å risikere liv og helse for å spare noen kroner i nettleie.

 • Kan du programmere om varmeovner og termostat på badet til å varme opp litt tidligere på morgenen? For eksempel kl 05.30 istedenfor kl 06.00?

 • Gitt dine morgenrutiner, kan du programmere om varmeovner og termostat på badet til å varme opp litt tidligere på morgenen? For eksempel kl 05.30 istedenfor kl 06.00?

 • Kan du lade elbilen om natten, mellom kl 22 og 06, istedenfor på ettermiddagen? Husk at du må ha godkjent ladekontakt.

 • Kan du redusere innetemperaturen om ettermiddagen når hele familien kommer hjem og lager middag, dusjer etter trening, bruker hårføner og skrur på alle lys, datamaskiner og TV-er?

 • Kan du ta klesvask og kjøre tørketrommel i helgen? Eller om kvelden etter kl 22 hvis du er våken? Bruk aldri vaskemaskin, tørketrommel eller andre husholdningsapparater når du ikke er til stede eller sover.

 • Kan badenymfen fylle badekaret og tenne stearinlysene litt senere på kvelden, så nytt varmtvann varmes opp etter kl 22?

 • Passer du på at du bruker strømkrevende apparater etter hverandre, og ikke samtidig?

 • Kan du lade elbilen litt langsommere hjemme? Det kan hjelpe deg å unngå de høyeste timesforbrukstoppene. Flere elbiler lar deg redusere ladestrømmen, fra eksempelvis 12 ampere til 8 ampere.

 • Dette er bare noen veldig få eksempler på hva du kan gjøre. Du kjenner din egen situasjon best, og vil sikkert tenke ut måter du kan flytte forbruk på.Smart strømforbruk

Nettleiepriser

Lurer du på hva du betaler i nettleie eller har andre spørsmål om priser? Her har vi samlet alt du trenger å vite om nettleiepriser.

Strømlinjer i Jessnes Elvia. Foto

Alt om nettleie

Strømregningen din består av kostnader til både strøm og nettleie, men ikke alle er klar over hva som er forskjellen eller hva man faktisk betaler for. Visste du for eksempel at nettleie er det du betaler til ditt lokale nettselskap for å få strøm fraktet fra kraftprodusenten gjennom strømnettet og frem til boligen din? Her finner du svar på alt du lurer på om nettleie, inkludert priser og hva selve nettleien går til.