Slik fungerer fastleddet

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm. For et lavest mulig fastledd er det fornuftig å flytte noe forbruk vekk fra timene mest størst forbruk.

Fastleddet

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden. En døgnmaks er den timen du brukte mest strøm i løpet av én dag. Det vil si at gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (fordelt på tre ulike dager) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på.

For et lavest mulig fastledd er det fornuftig å flytte noe forbruk vekk fra timene mest størst forbruk. Skulle du havne på et høyere fastledd en måned har du mulighet til å flytte til et lavere trinn neste måned. Det vil si at du hver måned starter med blanke ark.

Dette er pristabellen for fastleddet i nettleien:

Fastledd

Trinn 1

Døgnmaks
kWh per time

0-2

kr/måned

120

Trinn 2

Døgnmaks
kWh per time

2-5

kr/måned

190

Trinn 3

Døgnmaks
kWh per time

5-10

kr/måned

305

Trinn 4

Døgnmaks
kWh per time

10-15

kr/måned

420

Trinn 5

Døgnmaks
kWh per time

15-20

kr/måned

535

De fleste privatkunder havner aldri over trinn 5, viser våre beregninger. 
(Hvis gjennomsnitt av tre døgnmakser ligger på 2 kWh havner du på Trinn 2. Eksempel: Fastleddstrinn 2: 2 - 4,9 kWh. Fastleddstrinn 3: 5 - 9,9 kWh)

Prisliste for husholdninger med høyere døgnmaks:

 • Trinn 6
  Døgnmaks kwh per time 20-25 - kr/måned 650

 • Trinn 7
  Døgnmaks kwh per time 25-50 - kr/måned 1225

 • Trinn 8
  Døgnmaks kwh per time 50-75 - kr/måned 1800

 • Trinn 9
  Døgnmaks kwh per time 75-100 - kr/måned 2375

 • Trinn 10
  Døgnmaks kwh per time Over 100 - kr/måned 4750

Lurer du på ditt fastleddstrinn?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi å sjekke i Elvia-appen eller på Min side. Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned.

Gjennomsnittet er markert med oransje stiplet strek som vist i grafen under.

Gjennomsnittet av døgnmaksene er markert med oransje stiplet strek.

Å sette seg inn i eget forbruk er smart, da ser du hvilke timer du gjerne har størst risiko for å bruke for mye. For mange av oss er dette på morgenen eller ettermiddagen på hverdagene.

De aller fleste har høyere forbruk om vinteren enn om sommeren, fordi vi bruker med strøm på oppvarming. Det innebærer samtidig at du lettere kan havne et nivå høyere på fastleddet ditt om vinteren.

I juli og august 2021 ville for eksempel 95 % av Elvias kunder havnet på et av de tre laveste nivåene.

I de kaldeste vintermånedene 2020/2021 ville derimot 90 % av kundene havnet på de tre laveste trinnene.

Hva kan du gjøre?

Du står selvfølgelig fritt til å bruke så mye du vil i en klokketime, men da bør du være bevisst på at det koster mer i fastleddet enn hvis du sprer forbruket utover.

Nøkkelen for et lavt fastledd er å klare å flytte litt forbruk bort fra tidspunktene du pleier å bruke mest, ved for eksempel å øke temperaturen i baderomsgulvet litt tidligere om morgenen, eller vente med å lade elbilen om ettermiddagen. Hvis du i tillegg klarer å flytte forbruket til tidspunktene når energileddet er billig, altså kl. 22-06 på hverdager, hele helgen og på helligdager får du både lavere fastledd og energiledd.

Husk brannvernforskriftene når du flytter forbruk, og husk regelen om at du skal være våken og til stede når du kjører elektriske apparater som for eksempel vaskemaskin, oppvaskmaskin og tørketrommel.

En viktig nyanse

Det er viktig å merke seg at det er gjennomsnittet i den timen med høyest forbruk som legges til grunn for fastleddet ditt, ikke de høyeste toppene. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke så stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. Hvis du eksempelvis bruker et apparat som bruker 12 kilowatt i 10 minutter måles det som en timesverdi på 2 kilowatt.

Husk at målet med nettleiemodellen er å kutte toppene i forbruket vårt og utnytte kapasiteten i strømnettet bedre. Da sparer vi penger og miljøet, og holder nettleien lavest mulig for deg som forbruker.

Smart strømforbruk

Alt om nettleiepriser

Lurer du på hva du betaler i nettleie eller har andre spørsmål om priser? Her har vi samlet alt du trenger å vite om nettleiepriser.