Normalt strømforbruk

Det er mange som lurer på hva som er normalt strømforbruk. Er du en av dem?

Det er viktig å forstå at strømforbruket påvirkes av en rekke faktorer. Du kan for eksempel forvente at type bolig og størrelsen på boligen spiller en stor rolle, og at en enebolig bruker mer strøm enn en blokkleilighet. 

I tillegg spiller antall beboere i husstanden inn, alderen på boligen, kvaliteten på isolasjon og hva slags type oppvarming du benytter deg av. Husstander med elektrisk oppvarming vil for eksempel bruke mer strøm enn husstander med vannbåren varme eller sentralfyring.

Har husstanden din et normalt strømforbruk?

Statistisk Sentralbyrå har laget en oversikt over gjennomsnittlig strømforbruk for fire forskjellige boligtyper.

 • Gjennomsnittlig strømforbruk for våningshus: 30 997 kWh per år.

 • Gjennomsnittlig strømforbruk for enebolig: 25 776 kWh per år.

 • Gjennomsnittlig strømforbruk for rekkehus: 17 090 kWh per år.

 • Gjennomsnittlig strømforbruk for (blokk) leilighet: 10 899 kWh per år.

Hvis du bruker mer eller mindre enn gjennomsnittet i din boligtype er det ikke nødvendigvis slik at du har et unormalt strømforbruk. Gjennomsnittet er ment for å gi en viss pekepinn på hvordan forbruket kan se ut for din husstand.

Slik får du kontroll over strømforbruket ditt

Den nye strømmåleren, AMS-måleren gir deg muligheten til å danne et bedre bilde av forbruket ditt. For å få tilgang til strømforbruket i din bolig kan du logge inn på Min side eller laste ned mobilappen. Her kan du se forbruket ditt time for time, dag for dag og måned for måned. Du kan også sammenligne forbruket ditt fra år til år. Hvor mye forbruksdata som er tilgjengelig avhenger av hvor lenge du har vært registrert som kunde.

Forbruket ditt blir ikke sendt til oss i sanntid. Det betyr at hvis du er inne på Min side eller i mobilappen mandag ettermiddag vil du kun kunne se forbruket ditt til og med søndagen. Strømforbruket for mandag blir lastet opp formiddagen neste dag, altså tirsdag i dette eksempelet. Av og til kan det være forsinkelser med opplastingen av forbruksdata, men skulle du savne forbruk for en periode kan du bare ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

Svingninger i forbruket

Hvis du følger med på ditt forbruk på Min side vil du nok ofte oppleve at forbruket ditt varierer. Siden den største andelen av forbruket går til oppvarming kan temperaturforskjeller være årsaken til svingninger i forbruket. Det er derfor naturlig at de fleste har et høyere forbruk om vinteren enn om sommeren.

Svingninger i forbruket dag for dag eller time for time styres i stor grad av hvor mye du er hjemme, og hvilke elektriske apparater som brukes til enhver tid. Mange har for eksempel termostatstyrt oppvarming, altså at varmeovnen først skrur seg på når temperaturen er under et forhåndsinnstilt nivå. Hvis du har forhåndsinnstilt varmeovnen på 20 grader vil det si at med en gang temperaturen er under 20 grader vil varmeovnen skru seg på, og dette kan føre til at det viser svingninger i strømforbruket selv om du ikke er fysisk tilstede og skrur på ovnen.

Det at du opplever svingninger i strømforbruket ditt kan i mange tilfeller tyde på at du har et normalt strømforbruk. Strømforbruket er ikke statisk og påvirkes av mange forskjellige faktorer. Du lurer kanskje på hva som bruker mest strøm?

Justere temperatur på panelovn. Foto

Hvordan spare strøm?

Kunne du tenke deg å kutte ned på strømregningen? Her er våre 6 beste tips for å spare strøm gjennom hele året.

Dame som setter i lyspære. Foto

Forbruk og sparing av strøm

De aller fleste bruker strøm hjemme hos seg selv uten å tenke noe særlig over forbruket. Men med stadig flere apparater og elektroniske dingser rundt oss kan det lønne seg å være bevisst på husholdningens strømforbruk. Vet du om du har et normalt gjennomsnittlig strømforbruk, hva det typisk går mest strøm til eller hvordan du enkelt kan spare strøm?

Ofte stilte spørsmål og svar

Hvordan forbruket fordeler seg i norske hjem varierer, men med et normalt strømforbruk ser det slik ut: 

 • Oppvarming: 50-60 %

 • Varmtvann: 20 %

 • Elektriske apparater: 15 %

 • Belysning: 10 %

Du kan spare strøm ved å:

 • senke innetemperaturen

 • være bevisst på bruken av varmtvann

 • hindre varmetap

 • spare strøm med gode vaner

 • bytte lyspærer

 • bytte oppvarmingskilde

Vil du lese mer om tipsene ovenfor?

Du kan få oversikt over ditt strømforbruk på Min side og i vår App. Her kan du får oversikt over ditt strømforbruk, fakturaer og kundeforholdet ditt.

AMS-målere går gjennom grundige tester og kontroller før de installeres hos deg. De er underlagt strenge regelverk og må tilfredsstille en rekke krav. Du kan derfor stole på at strømmåleren viser riktig forbruk. Mange av kravene er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mens krav som gjelder målerens nøyaktighet er fastsatt av Justervesenet.

Hvis du har AMS-måler trenger du ikke levere måleravlesning til Elvia, da vi mottar avlesninger automatisk fra din strømmåler.
Hvis du ikke har AMS-måler må du levere måleravlesning til Elvia den 1. hver måned. Det gjør du på Min side.