Derfor trenger vi bare ett strømnett

Mens du kan velge og vrake blant mange strømleverandører når du kjøper strømmen din, blir du automatisk nettkunde i Elvia når du bor i Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold. Det er vi som overvåker, vedlikeholder og bygger ut strømnettet i dette området.

Du kan imidlertid være trygg på at monopolordningen skal være en fordel for deg som kunde, og ikke en ulempe. I Norge har vi i Elvia og de andre nettselskapene monopol på transport av elektrisitet i våre ulike geografiske områder, mens strømselskapene konkurrerer om å selge strømmen til sluttkundene. Du lurer kanskje på hvorfor nettselskapene ikke konkurrerer med hverandre? Det er flere grunner til det:

  • Det ville ikke vært samfunnsøkonomisk å bygge flere strømnett ved siden av hverandre. På samme måte som det ikke lønner seg å bygge tre parallelle motorveier mellom Oslo og Hamar.

  • Det ville dessuten vært lite bærekraftig og et unødvendig stort inngrep i miljøet med flere strømmaster.

  • Vi ville fått tusenvis av kilometer med kraftkabler i norsk natur.

Monopolet skal være en fordel for deg som kunde

For deg som strømforbruker er det positivt at Elvia har monopol på strømnettet der du bor. Strømnettet er et naturlig monopol, ettersom gjennomsnittskostnaden per transportert enhet synker med økende utnyttelse av strømnettet. Det betyr at det ville vært mer kostbart for samfunnet å ha flere parallelle strømnett. Se for deg et titalls master rett ved siden av hverandre.

Den gjeldende energiloven i Norge ble vedtatt tilbake i 1990. Samtidig ble det opprettet et skille mellom nettleie og kraftpris. Nettområdene ble etablert som naturlige monopoler, mens kraftprisen ble fullt ut konkurranseutsatt.

Nettselskapene er strengt regulert. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som regulerer hvor mye nettselskapene har lov til å ta inn i nettleie. Dette både fordi vi ikke skal ta for mye betalt, men også for å sikre at vi til enhver tid har økonomisk ryggrad til nødvendige investeringer i strømnettet, drift og vedlikehold. 

For at det til enhver tid skal være nok strøm til alle, jobber vi kontinuerlig med drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet i vårt geografiske område som er Oslo, Innlandet, Akershus og Østfold.

Vi i Elvia tar den viktige samfunnsrollen vår på alvor og jobber hver eneste dag med å finne innovative, bærekraftige og energieffektive løsninger i alle aspekter av vår virksomhet, som til syvende og sist kommer deg til gode. Her kan du lese mer om vår samfunnsrolle.

Her kan du lese mer om strømnettet i Norge.

Kritisk infrastruktur oslo Elvia

Strømnettet er kritisk infrastruktur

Hele det norske samfunnet er avhengig av at strømnettet til enhver tid fungerer som det skal. Ettersom selv korte strømbrudd kan gi store konsekvenser for flere viktige funksjoner i Norge, betegnes strømnettet som kritisk infrastruktur.

Strømlinjer i solnedgang.

Nøytralitetsprinsippet

Elvia er underlagt krav fra myndighetene om nøytral opptreden, men hva vil dette si for deg som kunde?

Helikopter kvisting. Foto

Helikopterbefaring sikrer strømnettet

Har du lagt merke til lavtflygende helikopter over huset eller nabolaget, og lurt på hva som egentlig foregår?