Fullmakt

Elvia er opptatt av å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi utgir aldri personopplysninger til en tredjepart uten en gyldig fullmakt eller godkjenning fra kunden selv. I slike tilfeller må vi ha en gyldig fullmakt. 

Dersom du ønsker å gi en bedrift eller privatperson fullmakt til ditt kundeforhold kan det gjøres på tre ulike måter: På Min side, ved skriftlig fullmakt eller muntlig.

Min side

Som kunde får du anledning til selv å gi andre personer tilgang til ditt kundeforhold. Personer du inviterer/aksepterer får full tilgang til å se all informasjon om ditt kundeforhold, samt tilgang til å kunne endre utvalgte opplysninger, bestille åpning av HAN-port og lignende tjenester på lik linje med deg selv. Du som kunde kan selv gi tilgang og trekke tilbake tilgangen når du ønsker det på Min side.

Skriftlig fullmakt

Ønsker du å gi noen skriftlig fullmakt kan du fylle ut og signere denne fullmakten, og sende den til oss.

Vær oppmerksom på at det finnes to forskjellige fullmakter, huk av for riktig alternativ i malen: 

  1. Innsynsfullmakt - denne gir rett til innsyn i kundeforholdet.

  2. Avtalefullmakt - denne gir rett til både innsyn og rett til å gjøre endringer på kundeforholdet.

Muntlig fullmakt

Iblant kan det være utfordrende å fremskaffe skriftlig fullmakt, spesielt hvis det haster. Vi godtar en muntlig fullmakt i de tilfellene hvor kunde som er registrert på kundeforholdet er tilstede, og kan identifisere seg i samtalen med kunderådgiver. Denne type fullmakt gjelder kun for den ene henvendelsen.

Personopplysninger

Elvia følger de til enhver tid gjeldende regler for bruk og lagring av personopplysninger. Her finner du Elvias personvernerklæring.