Snø kan skape farlige situasjoner

Når det kommer mye snø, blir det ofte høye brøytekanter og store brøytehauger. Noen steder kan snøhaugene bli så høye at det kan skape farlige situasjoner.

Faremomenter ved snørydding

Lagring av snø

  • Vær oppmerksom på elektriske anlegg i nærheten

  • Snøhauger nær strømførende anlegg kan medføre en sikkerhetsrisiko

  • Ikke legg snøhauger under eller inntil gjerder/porter rundt høyspenningsanlegg

  • Høye snøhauger under linjer gjør at sikkerhetsavstanden kan bli for liten – dette kan føre til at personer klatrer opp på haugen og blir utsatt for livsfare.

Meld fra til oss om du ser slike farlige forhold

Brøyting

Om du leier inn firma for brøyting, forklar at de som brøyter må unngå å lage snøhauger inntil strømmastene.

Brøyteskader på strømskap

Dersom du oppdager skader på strømskap eller stolper langs veien, så meld fra til oss. Brøyting og snørydding kan dessverre forårsake skader på strømskap og annet elektrisk utstyr.

Tre som har veltet. Foto

Meld fra om farlige forhold

Vi minner om at all berøring av strømlinjer som henger lavt eller ligger på bakken, kan være livsfarlig.

snø uvær. Foto

Vinterstormer, tung snø og is kan føre til strømbrudd

Vinteren kan være tøff i Norge, og med vår plassering her opp i nord kan været by på flere utfordringer, også for strømnettet. Tung snø og is på strømkablene kan være årsaker til strømbrudd, på lik linje med storm som blåser trær over strømlinjene.