Er strømmen borte hos deg?

Vi skjønner godt frustrasjonen ved å ikke vite hvor lenge du skal være uten strøm, men du kan være trygg på at vi jobber med saken, og det så raskt vi bare kan.

Når får jeg strømmen tilbake?

Det er kjedelig å oppleve et strømbrudd, men det er ikke alltid til å unngå. Hvor fort du får strømmen tilbake etter et strømbrudd kommer an på årsaken, og hvor mye skade det eventuelt er. Noen feil og skader tar ganske enkelt kortere tid og rette opp i enn andre. I strømbruddkartet kan du se hvor det er strømbrudd.

Vi jobber for å få strømmen tilbake

Når været er så ekstremt at folk blir oppfordret til å holde seg innendørs, så er det en stor utfordring å jobbe med feilretting. Slik jobber vi i ekstremvær.

Forbered deg på strømbrudd

Om strømmen plutselig går er det ikke bare lyset som forsvinner, men også elektrisk oppvarming, varmtvann og muligheten til lagring og oppvarming av mat. Egenberedskap er derfor viktig.

Meld inn farlige forhold

Har du sett en strømledning på bakken, et åpent strømskap eller et tre som har falt over en strømførende linje? Dette er farlige forhold – hold avstand og meld fra til oss!

Du kan ha rett på økonomisk kompensasjon

Hvis strømbruddet varer lenger enn 12 timer i strekk kan du ha rett på økonomisk kompensasjon fra nettselskapet.