Dine rettigheter ved langvarige strømbrudd

Hvis du opplever å være helt uten strøm i over 12 timer i strekk, kan du ha rett på en økonomisk kompensasjon – men bare hvis strømbruddet skyldes forhold utenfor ditt ansvarsområde.

Det elektriske anlegget i boligen eller i fritidsboligen din er ditt eget ansvarsområde. Det vil altså si at du ikke har krav på erstatning på grunn av feil på det elektriske anlegget i boligen din. Hvis du har hatt flere strømbrudd på rad, regnes det som sammenhengende dersom det har gått mindre enn to timer mellom hvert strømbrudd. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke får kompensasjon hvis du har en avtale med utkoblingsklausul.

Ulemper ved strømbrudd

Vi omgir oss med stadig flere apparater som bruker strøm, og et strømbrudd er selvfølgelig irriterende på flere måter. Aller verst går det ut over matvarer som oppbevares i kjøleskap eller frysere. Dine rettigheter ved strømbrudd kan imidlertid kompensere for ødelagte matvarer.

Et godt tips for å få maten til å holde lenger ved langvarig strømbrudd er å åpne døren til kjøleskapet og fryseren så lite som mulig. 

Du kan sjekke instruksjonsboken til kjøleskapet eller fryseren din for informasjon om hvor lenge maten kan holde seg i et lukket kjøleskap eller fryser uten strømtilkobling. De aller fleste produsenter opplyser om dette.

Dette kan du få i kompensasjon

Hvor mye du får i kompensasjon ved langvarig strømbrudd avhenger av hvor lenge du har vært uten strøm sammenhengende. Her er en oversikt over hva dine rettigheter ved strømbrudd gir deg i kompensasjon:

  • Fra 12 - 24 timer gir en kompensasjon på 600 kroner

  • Fra 24 - 48 timer gir en kompensasjon på 1.400 kroner

  • Fra 48 - 72 timer gir en kompensasjon på 2.700 kroner

  • Over 72 timer gir en kompensasjon på 2.700 kroner + 1.300 per påbegynte døgn

For fritidsboliger kan du maksimalt få kompensasjon som tilsvarer det du betaler i årlig nettleie. Varigheten på strømbruddet blir regnet fra det tidspunktet vi har blitt kjent med, eller burde blitt kjent med strømbruddet.

Hvordan utbetales kompensasjonen

Når det gjelder elektriske anlegg i boliger og fritidsboliger trenger du ikke å ta kontakt med nettselskapet, da kompensasjonen beregnes og utbetales automatisk. Kompensasjonen vil bli trukket fra på neste faktura. Hvis fakturaen nettopp er sendt fra oss, vil den trekkes fra den neste fakturaen.

Når det gjelder anlegg til næringsvirksomhet og bedrifter må kunden selv søke skriftlig til nettselskapet ved å fylle ut søknadsskjema. Dette gjelder kun tidligere Hafslud Nett-kunder i Oslo og Viken. For å ha krav på kompensasjon må søknaden sendes så raskt som mulig etter strømbruddet, og senest innen tre måneder etter at strømmen har kommet tilbake.

Slik forbereder du deg på strømbrudd

Hvor forberedt er du egentlig på et omfattende strømbrudd eller ekstremvær? Her er rådene du må vite om.

Lynnedslag fører til mange branner hvert år

Sommeren og sensommeren er høysesong for tordenvær og lynnedslag i Norge. Hvert år oppstår rundt 3000 branner her i landet som følge av lynnedslag, som også kan gjøre stor skade uten at det nødvendigvis begynner å brenne.