App som gir god innsikt og kontroll

Alle som deltar i testpiloten vil få tilgang på en app der du kan følge med på status på eget forbruk og status på varmtvannsberederen.

I appen kan du enkelt se varmtvannsforbruket.

Som deltager samtykker du til at varmtvannsberederen er en del av et styringssystem der oppvarmingstidspunktene planlegges ut fra data om kapasitet i strømnettet og du samtykker til at prosjektet vil ha tilgang på dine forbruksdata på varmtvann.