Vi bruker stadig mer strøm

Befolkningsvekst og økt antall elbiler og elektriske apparater i hjemmet setter kapasiteten i strømnettet på prøve. Spesielt i det kalde vinterhalvåret.

Vi bruker stadig mer strøm . Illustrasjonsfilm

Cirka 80 % av all energibruk i hjemmet går til oppvarming og varmtvann.

For eksempel på ettermiddag og kveld setter mange opp varmen, lager mat, vasker klær, dusjer og setter diverse apparater til lading samtidig. Da ser vi at strømbruken øker så mye at kapasiteten er sprengt.