Måleravlesning

Hvis du ikke har AMS-måler, må du fortsatt levere måleravlesning til Elvia hver måned. Det gjør du enkelt på Min side.

For at du skal bli fakturert for riktig strømforbruk må du levere inn måleravlesning den 1. hver måned til Elvia. Hvis du ikke sender inn en målerstand, vil du bli fakturert for et beregnet forbruk.

Levere måleravlesning på Min side

Du kan logge deg inn på Min side og levere din målerstand der.