Måleravlesning

Hvis du ikke har fått installert den nye AMS-måleren, må du fortsatt levere måleravlesning til Elvia hver måned. Slik leverer du måleravlesning.

For at du skal bli fakturert for riktig strømforbruk må du levere inn måleravlesning den 1. hver måned til Elvia. Hvis du ikke sender inn en målerstand, vil du bli fakturert for et beregnet forbruk.

Levere måleravlesning på Min side

Du kan logge deg inn på Min side og levere din målerstand der.

Levere måleravlesning på SMS

Følg fremgangsmåten som gjelder i området der måleren befinner seg.

I Oslo eller Viken leverer du måleravlesning slik:

  • Først må du registrere ditt kundenummer og målernummer. Dette gjør du ved å sende SMS til 2262 med følgende melding: Elvia REG kundenummer målernummer.

  • Ditt kundenummer og målernummer kan du finne på Min side, og på fakturaen du mottar hver måned. Når du har registrert deg med SMS-avlesning vil du motta en påminnelse ved månedsskifte hver måned.

  • Når du leverer avlesning er det viktig at du husker å taste alle tallene som står på måleren, også foranstilte nuller. Desimalene skal ikke tas med.

I Innlandet leverer du måleravlesning slik:

Hvis du ønsker å levere måleravlesning per SMS kan du gjøre dette ved å sende din målerstand til 06363. Her skal du kun sende tallene som står på din strømmåler, og trenger ikke noe kodeord eller lignende.