PersonvernerklĂŠring og innsyn

Sist oppdatert 27. august 2020

PersonvernerklĂŠring

Elvia fĂžlger de til enhver tid gjeldende regler for bruk og lagring av personopplysninger. Vi anbefaler at du leser gjennom og gjĂžr deg godt kjent med innholdet i denne personvernerklĂŠringen fĂžr du gĂ„r videre. Elvia AS (“Elvia”) er opptatt av Ă„ ivareta og beskytte vĂ„re kunders personvern. Denne personvernerklĂŠringen beskriver blant annet hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn nĂ„r du bestiller og benytter deg av tjenester fra Elvia, hva formĂ„let med behandlingen er, hva vi gjĂžr for Ă„ beskytte personopplysningene, samt hvilke rettigheter du har etter gjeldende personvernregelverk. Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Innholdsfortegnelse

1 BEHANDLINGSANSVARLIG
2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER OM DEG
3 HVORFOR VI BEHANDLER DENNE INFORMASJONEN OM DEG OG PÅ HVILKET GRUNNLAG
4 SIKKERHET
5 SLETTING
6 DINE RETTIGHETER
7 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER
8 DATATILSYNET OG GJELDENDE PERSONOPPLYSNINGSLOV
9 ENDRINGER
10 HENVENDELSER

1 BEHANDLINGSANSVARLIG

Elvia er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med de tjenestene som leveres til deg av Elvia.

2 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER OM DEG

2.1. Personopplysninger du oppgir ved registrering

Elvia  innhenter og behandler personopplysninger du oppgir nÄr du registrerer deg hos oss og som du pÄ annen mÄte frivillig gir fra deg inkludert navn, fÞdselsdato, adresse, e-postadresse og mobilnummer.

2.2 Generelle kundedata

I tillegg samler vi lÞpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold til oss. Dette inkluderer informasjon som betalingshistorikk, faktura, kundehistorikk, loggede henvendelser, mÄlepunkt-ID, mÄle- og forbruksdata.

2.3. Informasjon som innhentes ved din pÄlogging pÄ og bruk av Min side

Vi benytter analyseverktÞyet reCAPTCHA v3 pÄ innloggingsplattformen https://elvid.elvia.io/. VerktÞyet brukes for Ä forhindre forsÞk pÄ Ä misbruke nettsiden. reCAPTCHA er ikke brukt i mobilversjonen, og er bare benyttet ved logg inn med e-post og endring av passord. PÄ sider hvor reCAPTCHA er aktivert vil det vÊre et reCAPTCHA ikon nederst til hÞyre.
Merk at nÄr reCAPTCHA benyttes i din nettleser sÄ er denne bruken underlagt Googles personvernregler og Googles vilkÄr for bruk.

PÄ Min side pÄ elvia.no og i mobilapplikasjonen kan du se strÞmforbruk, opplysninger knyttet til ditt kundeforhold hos Elvia, faktura(underlag) for nettleie og informasjon om anlegget/anleggene dine. FÞrste gang du logger pÄ Min side mÄ du bruke BankID, for Ä sikre autentisering av deg som kunde. Dette gjÞr at du kan vÊre trygg pÄ at dine forbruksdata og kontaktinformasjon ikke er tilgjengelige for uvedkommende pÄ Min side. Som kunde fÄr du senere anledning til selv Ä gi andre personer tilgang til ditt kundeforhold. Personer du inviterer/aksepterer fÄr full tilgang til Ä se all informasjon om ditt kundeforhold, samt tilgang til Ä kunne endre utvalgte opplysninger, bestille Äpning av HAN-port og lignende tjenester pÄ lik linje med deg selv. Du som kunde kan selv trekke tilbake tilgangen nÄr du Þnsker det og dette gjÞr du i sÄ fall pÄ Min side.

2.4 Informasjon som innhentes ved hjelp av informasjonskapsler (cookies) og pixler

Vi benytter oss av informasjonskapsler pÄ vÄr hjemmeside for Ä gi deg en bedre opplevelse ved bruk av vÄre tjenester. Vi henter bare inn informasjon innenfor de rammer som settes i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-7b. Det vil si at vi informerer deg om hvilke opplysninger som behandles, formÄlet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene og gjÞr dette pÄ bakgrunn av samtykket.

Cookies benyttes hovedsakelig til Ä gjÞre brukeropplevelsen pÄ nettstedet bedre, blant annet gjennom personlig tilpasning. Videre brukes cookies til markedsfÞring, bÄde pÄ og utenfor vÄre nettsider (sÄkalte tredjeparts cookies). Under fÞlger informasjon om analyse og markedsfÞring.

Analyse
Elvia analyserer og mÄler data for Ä forstÄ hvordan nettsiden vÄr brukes for Ä gjÞre ulike ting. For eksempel optimalisere innhold pÄ vÄre nettsider. Vi bruker ulike verktÞy for Ä gjÞre dette blant annet Google Analytics og Hotjar.

MarkedsfĂžring
Elvia bruker markedsfÞrings-cookies til Ä spore besÞkende pÄ nettstedet. Hensikten er Ä vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull for utgivere. I tillegg bruker vi informasjonen din for Ä utvikle og gjÞre tjenestene vÄre bedre.

Vi bruker ogsÄ tjenesten APSIS One for Ä analysere brukermÞnster pÄ nettsiden. Hensikten med denne tjenesten er Ä forbedre vÄre tjenester og fremtidig arbeid med kommunikasjon, samt gi brukerne tilpasset innhold og markedsfÞring.

Elvia viser ikke personlige tilpassede annonser basert pÄ sensitiv informasjon som rase, religion, seksuell legning eller helse.

Pixler
Elvia benytter FaceBook Pixel, LinkedIn Pixel og Youtube Pixel for Ä samle inn opplysninger om besÞkende pÄ nettsiden. Nettsiden henter ingen informasjon ut over dette.

Elvia bruker pixler for Ä lÊre mer om kunders interaksjon mellom e-post, sosiale medier og innhold pÄ nettsiden. For eksempel hvis du har samhandlet med en annonse pÄ Facebook eller et innlegg pÄ LinkedIn o.l. Dersom du utfÞrer en sosial handling (f.eks. likerklikk, kommentar eller deling) pÄ disse annonsene, knyttes handlingen til navnet ditt og kan sees av andre, inkludert annonseleverandÞren.

FormÄlet med disse pixlene er Ä kunne bruke informasjonen Ä for eksempel markedsfÞre sÞknadsfrister pÄ ledige stillinger i Elvia, vise relevant innhold for brukere, og lignende brukere, som har vist interesse for innhold pÄ nettsiden.

3 HVORFOR VI BEHANDLER DENNE INFORMASJONEN OM DEG OG PÅ HVILKET GRUNNLAG

Vi behandler dine personopplysninger i fÞrste rekke for Ä gjennomfÞre og levere de tjenester og utfÞre de oppdrag du har bestilt av oss. Videre behandles personopplysningene for Ä administrere kundeforholdet med deg, samt for Ä yte kundebehandling til deg og din husstand. Denne informasjonen behandler vi fordi det er nÞdvendig for Ä oppfylle vÄr avtale med deg.

Ut over dette behandler vi personopplysninger i den grad det er nÞdvendig fordi lovgivningen pÄbyr det.

Personopplysningene dine kan ogsÄ bli behandlet i forbindelse med oppgaver relatert til drift og vedlikehold av strÞmnettet. Dette er dels nÞdvendig for Ä oppfylle lovpÄlagte forpliktelser, og dels nÞdvendig for Ä fÞlge opp vÄrt kundeforhold med deg. Vi behandler ogsÄ personopplysninger om vÄre kunder for Ä ivareta vÄre berettigede interesser som nettleverandÞr. For eksempel vil vi kunne bruke opplysninger om vÄre kunder for Ä ivareta sikkerheten i vÄre anlegg, fÞlge opp skadesaker, beskytte oss mot urettmessig bruk av strÞmnettet, og for statistikk- og analyseformÄl. Vi vurderer det slik at denne interessen ikke er uforenlig med vÄrt Þnske om Ä samtidig ivareta dine personverninteresser.

NÄr du har vÊrt i kontakt med Elvia, spÞr vi deg om hvordan opplevelsen din var. Dette gjÞr vi for Ä lÊre mer om hvordan vi kan gi deg enda bedre oppfÞlging. Disse tilbakemeldingene hjelper oss med Ä mÄle effekten av forbedringstiltak og se pÄ koblingen mellom kundetilfredshet og kundeatferd over tid. Hvis du ikke vil dele denne type opplysninger med oss, kan du la vÊre Ä svare pÄ undersÞkelsen vi sender deg.

Vi bruker cookies for analyseformÄl jf. punkt 2.4 ovenfor. Denne bruken er basert pÄ at du aksepterer bruk av informasjonskapsler i din nettleser. Du kan hindre bruk av informasjonskapsler ved Ä ikke akseptere eller Ä deaktivere/slette informasjonskapslene i din nettleser.

4 SIKKERHET

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for Ä sÞrge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares pÄ en sikker mÄte. Dette innebÊrer at vi mÄ treffe tiltak som er egnet til Ä sÞrge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet i samsvar med lovgivningen. Alle vÄre ansatte er pÄlagt taushetsplikt om dine personopplysninger hvor dette er nÞdvendig, og vi har truffet nÞdvendige tekniske og organisatoriske tiltak for Ä sikre konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger.

5 SLETTING

Personopplysningene dine vil bare bli lagret sÄ lenge Elvia har et saklig behov for dette. For eksempel har vi behov for Ä lagre en del opplysninger om deg sÄ lenge kundeforholdet varer. Under enhver omstendighet vil vi ikke lagre dine personopplysninger lengre enn det som fÞlger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. NÄr Elvia ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

6 DINE RETTIGHETER

Som vÄr kunde har du fÞlgende rettigheter i forbindelse med vÄr behandling av dine personopplysninger:

 • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du nĂ„r som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan vĂŠre aktuelt hvor det av ulike Ă„rsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vĂ„r kunde.

 • Innsyn: Ønsker du Ă„ vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du logge inn i vĂ„r Innsynsportal eller ta kontakt med oss.

 • Sletting: Du kan nĂ„r som helst be oss om Ă„ slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og fĂžlge med mindre vi av andre grunner er pĂ„lagt Ă„ oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for Ă„ oppbevare disse. Som eksempel kan vi vĂŠre pĂ„lagt Ă„ oppbevare personopplysninger pĂ„ grunn av regler i bokfĂžringsloven. Merk imidlertid at vi er avhengig av Ă„ behandle visse personopplysninger om deg for Ă„ kunne levere vĂ„re tjenester.

 • Dataportabilitet: I vĂ„r Innsynsportal er det tilrettelagt for at du kan laste ned dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

 • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen ogsĂ„ kreve at vĂ„r behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkĂ„rene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for Ă„ forfĂžlge et rettskrav).

 • Innsigelsesrett: Dersom vilkĂ„rene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du ogsĂ„ protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan pĂ„vise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling.

Dersom du Þnsker Ä gjÞre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst pÄ siden. Vi gjÞr oppmerksom pÄ at vi kan bli nÞdt til Ä be deg om Ä identifisere deg, eventuelt Ä benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for Ä sikre at du er den du utgir deg for Ä vÊre.

7 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Elvia utleverer ikke personopplysninger som vedrÞrer deg eller noen i samme husstand til utenforstÄende, unntatt nÄr utlevering av personopplysningene skjer:

 • a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder

 • b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov

 • c. Etter pĂ„legg fra en domstol eller annen myndighet, eller

 • d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner

Vi benytter oss av databehandlere som etter avtale med Elvia forestÄr den tekniske eller administrative driften av vÄre tjenester. NÄr vi gir tilgang til personopplysninger til slike selskaper, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Elvias krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette sikres ved hjelp av databehandleravtaler.

8 DATATILSYNET OG GJELDENDE PERSONOPPLYSNINGSLOV

For Ä fÞre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornÞyd med vÄr behandling av dine personopplysninger kan du sende en klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjonen til Datatilsynet finner du pÄ deres hjemmeside, datatilsynet.no. PÄ hjemmesiden finner du ogsÄ ytterligere informasjon om vÄre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov. Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig pÄ lovdata.no.

9 ENDRINGER

Vi kan endre denne personvernerklĂŠringen dersom:

 • a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller

 • b. Revisjon anses nĂždvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Elvia vil gjÞre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler pÄ generelt grunnlag at du leser denne personvernerklÊringen med jevnlige mellomrom ved besÞk pÄ vÄre hjemmesider.

10 HENVENDELSER

Dersom du Þnsker Ä se dine personopplysninger som Elvia behandler, kan du logge deg inn i vÄr Innsynsportal

Du er velkommen til Ă„ kontakte Elvia hvis du Ăžnsker mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles eller du Ăžnsker Ă„ benytte deg av rettighetene dine: