Håholmen – Lerdalsveien

Delprosjekt Håholmen – Lerdalsveien er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Elvia og Hvaler kommune.

Trasé kabelanlegg og gang- og sykkelvei

Det skal etableres ett kabelanlegg i kombinasjon med en gang- og sykkelvei fra Håholmen og frem til Lerdalsveien på Vesterøy.

Se detaljer i kartet her

Gang- og sykkelveien vil bidra til å trygge forholdene for myke trafikanter. Den blir 2,5 meter bred og etableres på en steinfylling ved siden av kjørebanen. Gang- og sykkelveien blir asfaltert og skilt fra kjørebanen med autovern. Ut mot sjøen settes det opp et kraftig gjerde. Kablene legges i en betongkanal under gang- og sykkelveien.

Fremdrift

Oppstart anleggsarbeider i september 2019. Arbeidet på strekningen vil vare fram til høsten 2020.

Kontaktperson

Mikael Zander, prosjektleder Elvia

Tlf 909 75 728
E-post