Konsesjonsprosess

Tiltak med kraftledninger ber√łrer mange mennesker og interesser.NVE har gjennomf√łrt to folkem√łter og sendt Hafslunds konsesjonss√łknad ut p√• h√łring til grunneiere, rettighets¬≠havere og offentlige etater. Innspillene fra h√łringene er med √• danne grunnlag for vedtak om konsesjon for at Hafslund Nett skal kunne bygge og drive anleggene.

Hafslund Nett sendte konsesjonss√łknad til NVE i september 2011. Etter f√łrste h√łringsrunde ba NVE Hafslund Nett utf√łre en rekke tilleggsutredninger. Tilleggsutredninger og endringss√łknad ble oversendt NVE august 2014. Frist for √• komme med h√łringsuttalelser til dette var 7. november 2014.

NVE ga i mai 2016 Hafslund Nett konsesjon til √• bygge og drifte de oms√łkte anleggene. Mottatte klager p√• NVEs vedtak er oversendt Olje- og energidepartementet (OED) for behandling.

Olje- og energidepartementet har den 11. januar 2017 sluttbehandlet klagene på NVE sitt konsesjonsvedtak av 18. mai 2016.

OED opprettholder vedtaket. Klagene tas ikke til f√łlge. Vedtaket kan ikke p√•klages. Konsesjonen er dermed rettskraftig.

NVE¬†godkjente den 22. januar 2018 MTA-planen for bygging av ledningene Hasle ‚Äď R√•de og R√•de ‚Äď Halmstad

Bakgrunn for vedtak

NVEs anleggskonsesjon

OED vedtak klagebehandling 132 kV kraftledning Hasle Raade Halmstad