Kråkerøy – Ulvedalen

Kråkerøy – Ulvedalen er et kabelprosjekt i regi av Elvia.

Trasé kabel

Kabelanlegget er cirka 1,5 km langt og går mellom Kråkerøy transformatorstasjon og Ulvedalen.

Se detaljer i kartet her

Prosjektet består av to deler, delstrekk Sør og delstrekk Nord. Delstrekk Sør går fra sørenden av Ulvedalen og til omtrent midt i Ulvedalen. Dette delstrekket vil bygges først. Delstrekk Nord går fra midt i Ulvedalen og frem til Kråkerøy transformatorstasjon.

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)

MTA-plan er sendt NVE for behandling og blir lagt ut her når den er godkjent av NVE.

Fremdrift

Det var oppstart av anleggsarbeider i juni 2019 og delstrekk sør var ferdig i august. Delstrekk nord skal være ferdig i november. Etterarbeider sommeren 2020.

Kontaktperson

Mikael Zander, prosjektleder i Elvia
Tlf 909 75 728
E-post