Lillo trafostasjon

Lillo transformatorstasjon skal bygges om og oppgraderes. Arbeidene i stasjonen medfører at det blir mer trafikk i området.

Hva skal gjøres?

Lillo transformatorstasjon skal oppgraderes. Anlegget som er fra 1960-tallet har behov for økt kapasitet og teknisk modernisering. Ombyggingen gjøres for å sikre strømforsyningen i Oslo.

Når vil arbeidet pågå?

Arbeidene i Lillo transformatorstasjon startet i januar 2022 og vil pågå ut året 2023.

Hva betyr dette for naboer og interessenter?

Det vil bli mer trafikk inn i området til transformatorstasjonen hele prosjektperioden. Det kan tidvis være støyende arbeider i kortere perioder grunnet riving av betongkonstruksjoner, planlagt vinteren 2022 og våren 2023.

For den spesielt interesserte:

Lillo transformatorstasjon bygges om fra transformering 47/11 kV til 132/11 kV. Dette er en del av en langsiktig strategi for oppgradering av strømnettet i Oslo til 132 kV. Ombygging av Lillo gjøres for å sikre forsyningen i Oslo. Anlegget har behov for modernisering, transformatorer og 47 kV-anlegg er fra tidlig 1960-tallet. Prosjektet vil medføre at anlegg med utgått teknisk standard og levetid kan tas ut av drift, og man får økt kapasitet i stasjonen, i tillegg til å utvide 132 kV-nettet i Oslo.

Det skal bygges nytt 132 kV GIS-anlegg, settes inn nye transformatorer og 132 kV-forsyning skal foregå ved å koble til kabelforbindelsene mot hhv. Sogn og Torshov. Prosjektet omfatter også Sogn innføringsstasjon og Torshov Transformatorstasjon.

Elvia har områdekonsesjon i Oslo for ombygging av eksisterende transformatorstasjoner og forlegning av nye kabler opp til og med 132 kV.

Har du spørsmål?

Byggeleder

Rune Halvorsen
Telefon 907 56 985, e-post: rune.halvorsen@elvia.no
Byggeleder kontaktes når det oppstår situasjoner som er relatert direkte til byggeplassens arbeider og må informeres om/løses fort.

Delprosjektleder

Line Helland
Telefon 976 04 379, e-post: line.helland@elvia.no
Delprosjektleder kontaktes når det er generelle henvendelser relatert til byggeplassens arbeider og andre forhold.