Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) Lerdalsveien – Hvaler transformatorstasjon

MTA plan Ny kraftledning Kråkerøy - Hvaler

Vedlegg 1b Oversiktskart

Vedlegg 1c Oversiktskart Hvaler

Vedlegg 1d Oversiktskart Krakeroy

Vedlegg_2_Rydde_og_skjotselsplan

Vedlegg 2b Skogrydding

Vedlegg_3_Baseplasser

Vedlegg 4 Kontaktliste

Vedlegg 5a Informasjonsbrev fra Mattilsynet

Vedlegg 5b PCN register Mattilsynet

Vedlegg 6 Policy for HMS

Vedlegg 7 Horingsinstanser ny 132 kV kraftledning

Vedlegg 7a NVE Anleggskonsesjon med vedlegg

Vedlegg 7b NVE Konsesjonskart

Vedlegg 7c NVE Bakgrunn for vedtak

Vedlegg 7d NVE veileder til fagrapporter

Vedlegg 8 Bæremast i kompositt

Vedlegg 9 Vinkelmast i stål

Vedlegg 10 Kryssingsmast Skjelsbusund

Vedlegg 11 – Trasekart med anleggsveier og riggplasser