Ny sjøkabel mellom Tangen og Håholmen

Delprosjekt Tangen – Håholmen er et sjøkabelprosjekt i regi av Elvia.

Trasé sjøkabel

Det skal etableres et nytt, omtrent 350 meter langt sjøkabelanlegg fra Tangen og over til Håholmen.

Se detaljer i kartet her

Fremdrift

  • Oppstart anleggsarbeider i november 2019

  • Ferdigstilt anlegg sommeren 2020

  • Gamle kabler fjernes våren 2021

Kontaktperson

Mikael Zander, prosjektleder i Elvia, tlf  909 75 728, e-post