Ny sjøkabel mellom Tangen og Håholmen

Delprosjekt Tangen – Håholmen er et sjøkabelprosjekt i regi av Elvia.

Trasé sjøkabel

Det skal etableres et nytt, omtrent 350 meter langt sjøkabelanlegg fra Tangen og over til Håholmen.

Se detaljer i kartet her

Fremdrift

Oppstart anleggsarbeider i november 2019. Ferdigstilt anlegg sommeren 2020.

Kontaktperson

Mikael Zander, prosjektleder i Elvia

Tlf  909 75 728

E-post