Støy fra anleggsarbeidet

Linjebygging kan medføre noe støy.

Riving
Byggingen av det første linjestrekket fra Hasle til Skjøren, en strekning på om lag 3 km, er nå avsluttet. På denne strekningen ble det først revet en gammel kraftlinje for å frigjøre plass til den nye linjen.

Elvia takker berørte grunneiere og rettighetshavere på denne strekningen for godt samarbeid i anleggsperioden.

Helikopter
Masteelementene transporteres ut til mastepunktene og monteres med både mobilkran og helikopter. Når mastene er ferdig bygd, skal faselinene strekkes og festes i mastene. Til strekking av linene fra mast til mast benyttes også helikopter. Det vil kunne medføre noe støy.

Eksplosiver
I tillegg må faselinene skjøtes. Det skjer via bruk av såkalte eksplosjonsskjøter. Ved avfyringen høres et kraftig smell. Lyden kan bære langt.

Fjellsprengning
På samme måte som ved fjellsprengning benytter vi sirene for varsling av detonasjon. Politiet er varslet om aktivitetene, og vi vil, så langt det lar seg gjøre, varsle de som befinner seg i umiddelbar nærhet. Vakter vil sørge for å opprettholde sikkerhetsavstanden.

Elvia beklager ulempene støyen måtte medføre for de som berøres.