Ulvedalen – Tangen

Delprosjekt Ulvedalen – Tangen er et kabelprosjekt i regi av Fredrikstad kommune.

Trasé kabelanlegg

Kabelanlegget er omtrent 7 km langt og går fra Ulvedalen til Tangen, sør på Kråkerøy.

Se detaljer i kartet her

Fremdrift

Juni 2019 - Oppstart anleggsarbeider
Sommer 2020 - Ferdigstilt anlegg

Kontaktperson

Geir Svendsen, prosjektleder i Fredrikstad kommune
Tlf 474 75 706
E-post