Videre fremdrift - Hasle - Råde - Halmstad

Hogst
Hogsten i den nye linjetraséen ble utført i 2018. Elvia takker for god dialog mellom vår hogstentreprenør og grunneierne. Det ble dessverre enkelte sporskader under utkjøring av tømmeret, men disse er reparert.

Bygging
I forbindelse med anleggsarbeidene vil det bli benyttet helikopter for transport og montasje av master og strekking av liner. Det vil også bli benyttet eksplosjonsarmatur for sammenskjøting av linene i den nye kraftledningen, noe som vil forårsake kraftige smell.

Det vises til kapittel 4.6 s.21 i MTA-planen (se egen fane ovenfor) som omtaler krav som entreprenøren skal etterkomme. Hafslund Nett beklager de ulemper dette måtte medføre for de som berøres.

Entreprenørselskapet Nettpartner utfører byggearbeidene.

Bygging av kraftledningene er planlagt:

Januar 2019 - oktober 2019.
Mast 1-12, delstrekning Hasle - Skjøren.

April 2019 - juni 2020.
Mast 12-65, delstrekning Skjøren - Huseby.

September - desember 2020.
Mast 65-101, delstrekning Huseby - Råde transformatorstasjon.
Ny 132 kV kraftledning mellom Hasle – Råde settes i drift den 14.desember 2020.  

Oktober 2020 - april 2021.
Mast 101-121, delstrekning Råde transformatorstasjon - Halmstad transformatorstasjon