Mangfold driver oss videre til det grønne skiftet

Direktør i divisjon nettstrategi, Anne Sagstuen Nysæther, er også en av de nominerte til “Årets Kraftkvinne”. Hun synes det er positivt å jobbe et sted hvor ansatte løfter hverandre frem og nominerer hverandre til priser som dette.

‒ Det er selvsagt et stort kompliment å høre at kollegaer synes jeg er en kandidat som faller innenfor kriteriene som er satt til “Årets Kraftkvinne”, sier hun.

Direktør i Elvia, Anne Sagstuen Nysæther

Anne kan fortelle at hun har alltid vært interessert i det realfagelige, og tok en utdannelse i industriell økonomi og teknologiledelse for å kunne få en jobb hvor hun kunne bruke ferdighetene sine på et fagområde som føltes givende. 

‒ Jeg ble tidlig interessert i energibransjen og kraftsystemet vårt. Derfor ville jeg ha en karriere innen nettbransjen. I dag er elektrifisering blitt mer aktualisert som en essensiell del av bærekraftsmålene og dette styrker opplevelsen av å jobbe i en nyttig bransje, forteller Anne. 

I dag sitter hun i ledergruppen hvor de står overfor flere, spennende utfordringer. 

‒ Vi har flere utfordringer som vi må løse sammen som et samfunn. Elvia har et stort ansvar for å kontinuerlig utvikle nye løsninger innen elektrifisering og integrering av fornybare energikilder, men vi klarer det ikke uten kundene våre. Samarbeidet med dem er en like viktig brikke i puslespillet skal vi nå klimamålene, forklarer hun. 

Samspillet som må til for å nå nullutslipp, er noe Anne er veldig opptatt av ‒ også på arbeidsplassen.

‒ Det finnes så enormt mye dyp kompetanse allerede i bransjen vår ‒ og, ikke minst, engasjerte fagpersoner og politikere som virkelig vil gjøre alt de kan for å få oss gjennom det grønne skiftet. Vi har allerede et godt utgangspunkt i kraftsystemet vi har. Jeg tror at vi får de beste resultatene gjennom et mangfoldig og inkluderende miljø, slik at vi sikrer nytenking fremfor å gjøre ting som vi alltid har gjort det, sier hun 

‒ Hvorfor tror du priser som “Årets Kraftkvinne” er viktig i 2022? 

‒ Selv om vi selvfølgelig har tatt et stort steg i riktig retning de siste tiårene, har vi fortsatt mye mer å gå på rundt mangfold totalt sett. Å vise fram kvinner som forbilder er et viktig ledd i å bidra til større kvinneandel og mangfold. Jeg tror at vi fortsatt er nødt til å fokusere på å få et større mangfold – for å gjøre bransjen vår attraktiv og få til det grønne skiftet, forteller en engasjert Anne til slutt. 

Kvinnelig ansatt i Elvia

Jobb i Elvia

Elvia tilbyr et bredt spekter av ulike stillinger. Alt fra energimontører til IT-folk passer inn hos oss. Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Elvia og hvilke stillinger vi kan tilby.