På tide med flere kvinner inn i lederroller i de ulike divisjonene

Realisten ‒ og “Årets Kraftkvinne 2022”- nominert, Inger Lise Rødseth, er senioringeniør hos Elvia og har alltid vært interessert i matte og naturfag. Hun skjønte tidlig at dette var veien hun ønsket å gå etter videregående.

‒ Etter jeg var trainee hos Bergen Lysverker (del av BKK. red adm.) ett år i Bergen følte jeg meg motivert til å fortsette i den retningen, så jeg havnet til slutt i Elvia i 2006. Den gangen var det få kvinnelige ingeniøren på teamet, men det tok heldigvis ikke lang tid før vi ble flere, forteller Inger Lise.

Inger Lise Rødseth, er senioringeniør hos Elvia

‒ Hva synes du om å bli nominert til “Årets Kraftkvinne”? 

‒ Jo, det er hyggelig at noen setter pris på jobben jeg gjør. Ettersom det er en ganske ny pris, visste jeg ikke umiddelbart at den omfattet hele bransjen, og ikke “kun en teknisk pris”. Det føles jo ekstra stort når det er så mange involverte, svarer hun. 

Hun oppmuntrer enda flere kvinner til å oppsøke flere muligheter til å samhandle med andre i kraftbransjen. 

‒ For meg har samarbeid på tvers av bedrifter og landegrenser vært en gylden anledning til å få mer erfaring og kompetanse i løpet av årene. Noe jeg synes flere kvinner bør gjøre hvis de kan, sier hun. 

I 2022 skal kvinner ha de samme utdanningsmulighetene som menn. Utfordringer nå er å formidle fagretningene slik at det virker attraktivt for alle ‒ uansett kjønn. Skoler som primært har vært dominert av mannfolkene, har måttet tenke annerledes for å rekruttere kvinnelige søkere gjennom å endre studienavn fra “elkraft” til “fornybar energi”-linjen. Fra da av økte søkertallene  betraktelig. 

‒ Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til for å oppnå store forandringer i samfunnet, og vi ser jo at mangfold og et optimalisert bruk av ressursene i et samfunn kun gjør oss sterkere, smiler Inger Lise. 

Et tankesett Inger Lise også mener er overførbart til kraftbransjen, men det må en villighet til å satse på de bærekraftige ressursene vi har, og der er det mye spennende som skjer om dagen. 

‒Går vi fra å benytte oss av ren vannkraftsenergi til å satse mer på sol og vind vil det definitivt styrke bredden på forsyningen vår, og der skjer det allerede mye, forklarer Inger Lise.

Hvorfor er det viktig å trekke frem spesielt kvinnene i bransjen din?

‒ Kvinneandelen er fortsatt relativt lav på rundt 30 prosent i kraftbransjen. Vi må få ut budskapet til flere damer og synliggjøre bransjen i markedet. Kraftkvinnene er en fantastisk plattform å gjøre nettopp dette på, sier hun. 

Et annet viktig fokus Inger Lise trekker frem er å synliggjøre for ungdommen hvordan selskaper som Elvia og andre arenaer innenfor kraftbransjen kan være en givende karrierevei å gå. 

‒ En måte å gjøre dette på er å gå ut til ungdomsskoler rundt omkring i Norge og fortelle om alle mulighetene som finnes i teknologi, miljø og innovasjon. Mange velger jo allerede på videregående hvilken retning de skal ta, så vi må starte å spre ordet tidligere, foreslår hun. 

Før vi avslutter har Inger Lise et viktig budskap til alle kraftkvinner i Norge: 

‒ Tør å ta mer plass og utfordre deg selv ‒ det er på tide med flere kvinner inn i lederroller i de ulike divisjonene. Vi må også være bevisste på hvordan det står til med likestillingen  hjemme. Tar “prosjektledingen” hjemme for mye plass til at vi også kan prioritere karrierene våre? Jeg tror det er viktig at vi blir bevisste og tar grep. Heldigvis er det langt bedre i 2022, men vi kan kanskje ha en tendens til for mye betenkeligheter som kan hindre oss i å våge å ta mer plass, sier hun til slutt. 

Kvinnelig ansatt i Elvia

Jobb i Elvia

Elvia tilbyr et bredt spekter av ulike stillinger. Alt fra energimontører til IT-folk passer inn hos oss. Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Elvia og hvilke stillinger vi kan tilby.