Elvia på TV

Her har vi samlet nyhetsinnslagene hvor Elvia har vært på TV.

Sensorer på strømlinjene

mann med sensorkule

Den lille kula måler temperatur, strømstyrke og helningsvinkel på kraftkabelen, viser direktør i Heimdall Power, Jørgen Festervoll.

Med ny teknologi kan vi drifte strømnettet mer effektivt og det er viktig for en sikker og god strømforsyning i fremtiden. Elvia har et samarbeid med teknologiselskapet Heimdall Power om overvåkning av Elvias regionalnett. Montering av fysiske sensorer på 110 linjer, vil gi oss innsikt i hvor mye strømlinjene våre kan belastes med, basert på vær og klima i området. 
TV2 var med da vi monterte sensor på strømlinjene.

Elvia har egne dronepiloter

Droner i Elvia på tv2 nyheter

Elvia bruker droner til å feilsøke og inspisere strømnettet. Det er en krevende jobb for montørene å ta seg frem i store skogområder og da er bruk av droner mer effektivt. Flyvning med droner er strengt regulert, og Elvia har fått operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet for å fly droner i kategoriene innenfor synsvidde og utenfor synsvidde. Vi har 20 ansatte som er utdannet dronepiloter og de er fordelt over hele Elvias nettområde. Økt dronebruk gir store besparelser i form av raskere feilsøking og mindre behov for helikopter.

Se innslaget da vi hadde besøk av TV2.


Smarte varmtvannsberedere i strømnettet

Innslag om varmtvannsberedere på TV2

Elvia, i samarbeid med Sintef, Enova og OSO Energy, tester ut nye smarte varmtvannsberedere for å skyve på behovet for å bygge ut nye kraftledninger. Prosjektet på Sjusjøen inngår i et større pilotprosjekt som skal vare ut 2024.

Se innslaget om smarte varmtvannsberedere på TV2.