Elvia på TV

Her har vi samlet nyhetsinnslagene hvor Elvia har vært på TV.

Sensorer på strømlinjene

Den lille kula måler temperatur, strømstyrke og helningsvinkel på kraftkabelen, viser direktør i Heimdall Power, Jørgen Festervoll.

Med ny teknologi kan vi drifte strømnettet mer effektivt og det er viktig for en sikker og god strømforsyning i fremtiden. Elvia har et samarbeid med teknologiselskapet Heimdall Power om overvåkning av Elvias regionalnett. Montering av fysiske sensorer på 110 linjer, vil gi oss innsikt i hvor mye strømlinjene våre kan belastes med, basert på vær og klima i området. 
TV2 var med da vi monterte sensor på strømlinjene.

Elvia har egne dronepiloter

Elvia bruker droner til å feilsøke og inspisere strømnettet. Det er en krevende jobb for montørene å ta seg frem i store skogområder og da er bruk av droner mer effektivt. Flyvning med droner er strengt regulert, og Elvia har fått operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet for å fly droner i kategoriene innenfor synsvidde og utenfor synsvidde. Vi har 20 ansatte som er utdannet dronepiloter og de er fordelt over hele Elvias nettområde. Økt dronebruk gir store besparelser i form av raskere feilsøking og mindre behov for helikopter.

Se innslaget da vi hadde besøk av TV2.


Smarte varmtvannsberedere i strømnettet

Elvia, i samarbeid med Sintef, Enova og OSO Energy, tester ut nye smarte varmtvannsberedere for å skyve på behovet for å bygge ut nye kraftledninger. Prosjektet på Sjusjøen inngår i et større pilotprosjekt som skal vare ut 2024.

Se innslaget om smarte varmtvannsberedere på TV2.